2019. gada septembrī ir atvērts uzsaukums Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas Inovatīvo apmācību tīklu (MSCA ITN) projektu konkursā, kurā var iegūt finansējumu 2020. gadam. Programma atbalsta starpvalstu pētniecības apmācības un/vai doktora studiju programmu ieviešanu, kas ļauj jaunajiem zinātniekiem – doktorantūras studentiem iegūt pieredzi un apmācības akadēmiskajā vidē un industrijā.Programma palīdz izaudzināt jaunu, uzņēmīgu, radošu, inovatīvu un ar uzņēmējspēju apveltītu jauno zinātnieku paaudzi. To plāno panākt ar iespējām veikt praktisku pētniecību vai mācīties doktora studiju programmā sadarbībā ar partneriem no Eiropas un ārpus tās. Finansējums ir pieejams organizācijām, kas ir aktīvi iesaistītas pētniecībā un apmācībās, piemēram, augstākās izglītības iestādēm, valsts vai privātajiem pētniecības centriem, lieliem uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem, utt.

2020. gada uzsaukumā MSCA ITN projektiem ir pieejami 530 miljoni eiro. Pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2020. gada 14. janvārim. Projektus ir iespējams pieteikt jebkurā zinātņu nozarē, un tie ir atvērti jebkādas tautības jaunajiem zinātniekiem.

Vairāk informācijas un iespēja pieteikties Eiropas Komisijas mājaslapā.

Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts nodrošina bezmaksas konsultācijas par iespējām pieteikties šai un citām Apvārsnis 2020 programmām.

Papildu informācija: Ieva Siliņa, VIAA nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, E-pasts: ieva.silina@viaa.gov.lv, Tālrunis: 67559495
Informācijas avots: http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=40846