2019. gada 17.aprīlī Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu rīkoja projekta Baltic Blue Growth noslēguma tikšanos. Tā notika no plkst.13.00 līdz 16.00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Rīgā, Peldu ielā 25, 101. telpā.

Pasākuma programma

Pasākums tika rīkots INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. līdzfinansētā R031 projekta “Baltic Blue Growth”, “Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (“Baltic Blue Growth – Initiation of full scale mussel farming in the Baltic Sea”) ietvaros.

Pasākuma prezentācijas

  1. Par BBG projektu, Ligita Kokaine, KPR;
  2. Latvijas pieredze gliemeņu audzēšanā, Juris Aigars, LHEI;
  3. Sociāli ekonomiskie faktori gliemeņu audzēšanai. Potenciālie ieguvumi, izmantojot gliemeņu barību, Zaiga Ozoliņa, KPR 
  4. Mārketinga nozīme produkta virzīšanai tirgū, Ligita Kokaine, KPR 
  5. Gliemeņu bioloģiskie un vides aspekti, Ingrīda Puriņa, LHEI 

Vairāk informācijas par aktualitātēm projektā Baltic Blue Grow projekta sadaļā Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore