Ventspils Augstskola 2020. gadā uzsāks reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem paredzētas bezmaksas latviešu valodas mācības Sabiedrības integrācijas fonda finansēta projekta ietvaros.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu latviešu valodas pilnveidošanā reemigrantiem, kuriem latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, lai sekmīgi integrētos sabiedrībā un izvērstu pilnvērtīgu profesionālo darbību, atbilstoši savai kvalifikācija, vai arī lai uzsāktu mācību vai studiju procesu.

Par reemigrantu uzskatāma persona, kura ir atgriezusies vai pārcēlusies no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, vecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

Mācības notiks mazās grupās divas reizes nedēļā sešu mēnešu garumā no 2020. gada aprīla Ventspils Augstskolā, dodot iespēju dalībniekiem mācīties arī tiešsaistes režīmā.

Pieteikšanās mācībām Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā Inženieru ielā 101 vai zvanot pa tālruni 63629650, vai  rakstot uz e-pastu: mic@venta.lv.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild Ventspils Augstskola.