CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Augusta nogalē īstenots pirmais lielais darbiņš jaunajā NatAc dabas tūrisma pieejamības projektā dabas taku vides pieejamības infrastruktūras uzlabošanai – Būšnieku takas ezera laipā visā garumā esam uzstādījuši 5cm aizsargapmali.

Apmale nodrošina papildu drošību cilvēkiem riteņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem, ļaujot drošāk pārvietoties pa laipu, nebaidoties netīšām nobraukt no tās. Apmale arī kalpo par orientieri vājredzīgajiem un neredzīgajiem, kas pārvietojas ar spieķīti. Vienkāršs, taču tik ļoti noderīgs risinājums:)

Līdz gada beigām takā vēl plānots uzstādīt cilvēkiem riteņkrēslā pieejamu sauso tualeti, kā arī atpūtas soliņus, tādējādi būtiski veicinot takas pieejamību visām takotāju un ceļotāju grupām!

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv