Liepājā izsludina pieteikšanos bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai konkursā par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu 2019. gada rudens brīvlaikā, kas šajā mācību gadā būs no 21. līdz 27. oktobrim. Atpūtas nometnes vasaras un rudens brīvlaikos tiek organizētas, lai veicinātu bērnu un jauniešu daudzpusīgu kompetenču un nepieciešamo dzīves prasmju veidošanos, vienlaicīgi sekmējot nometņu darbības

Grobiņas novadā projektu pieteikumu konkurss daudzdzīvokļu mājām līdzfinansējuma dzīves vides sakārtošanai saņemšanai

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošana. Noteikumi paredz, ka līdz 5 tūkstošiem eiro lielu līdzfinansējumu varēs saņemt tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru projektā ietilps tikai vienai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai pieguloša zemes gabala labiekārtošana, bet uz līdzfinansējumu līdz 12 tūkstošiem eiro varēs pretendēt projekti, kuros būs apvienota divu un vairāk daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtējās teritorijas

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas

CFLA izsludina ES fondu projektu atlasi praktiskas nozīmes pētījumiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem. Atlases trešajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 13,3 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums vairāk nekā 10,4 miljonu eiro apmērā.  Projektu iesniegumu pieņemšana

Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta – Ready2Net- konkurss mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) eksporta tīklu izveidei

Eiropas Komisijas līdzfinansētais projekts Ready2Net ir izsludinājis projekta konkursu tekstila, tekstilrūpniecības iekārtu, progresīvās ražošanas, pārtikas, interjera un bio-ekonomikas nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) eksporta tīklu izveidei. Pieteikšanās termiņš 1.kārtai – līdz 2019.g.15.oktobrim projekta mājas lapā: https://www.ready2net.eu/register-now/ ! Projekta konkursa rezultātā tiks finansiāli atbalstīti no 40 līdz 80 strauji augoši MVU no ES valstīm, kuri

Pieejams atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019.gada 20.augusta līdz 20.decembrim zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem un fiziskām vai juridiskām personām, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, ir iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Kopējais pasākuma finansējums ir 8 miljoni eiro. Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā –

Iespēja pieteikties atbalstam inovāciju un jaunu produktu izstrādei lauksaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumā “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”. Šī būs ceturtā  projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 4,2 miljoni eiro. Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā

Pieteikšanās no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim: apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 760 tūkstoši eiro; apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks

Darba devēji un darba meklētāji aicināti reģistrēties dalībai starptautiskajā tiešsaistes darba dienā „Darbs un karjera Latvijā”

2019.gada 26.septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) Eiropas darba dienu platformā www.europeanjobdays.eu rīkos starptautisku tiešsaistes darba dienu „Darbs un karjera Latvijā”, piedāvājot Latvijas darba devējiem iespēju atrast kvalificētus un motivētus darbiniekus, bet darba meklētājiem  – darbu Latvijā. Dalība pasākumā ir bez maksas un tajā piedalīsies

Aicinām pašvaldības uz koprades semināru par Kurzemes reģiona nākotnes attīstības vīziju

Kurzemes plānošanas reģions aicina 2019.gada 19. septembrī no plkst.10.00 -14.00 Kuldīgā piedalīties KOPRADES SEMINĀRĀ par Kurzemes reģiona nākotnes attīstības vīziju,  virzieniem un prioritātēm, uzsākot jaunas Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādi. Seminārā atskatīsimies uz līdz šim Kurzemē paveikto un kopīgi darbosimies darba grupās, ieskicējot tālākās attīstības virzienus. Pasākuma vieta:  Kuldīgas Mākslas nams, 1905.gada ielā 6.