Ar pasaules pieredzi Liepājā

Kurzemes plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas rīkotajā konkursā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” atbalstu savu ideju īstenošanai ieguva Liepājas pašvalddība, kas projekta ietvaros īstenos dažādas aktivitātes, tai skaitā konferenci un seminārus. Savukārt, lai iedrošinātu cilvēkus, kuri pēc ilgākas prombūtnes ir atgriezušies Liepājā vai par savām mājām Latvijā izvēlējušies Liepāju, kļūt par piederīgiem Liepājai,

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” otrajā kārtā iekļūst 5 Kurzemes reģiona pašvaldības

Konkursa pirmā kārta noslēdzās 4. novembrī – līdz ar iedzīvotāju balsojumu, kurā ikviens iedzīvotājs varēja novērtēt pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem un nobalsot par savu ģimenei draudzīgāko pašvaldību. Balsojumā iegūto komentāru un vērtējumu apkopojumu konkursa vērtēšanas komisija izskatīs konkursa otrajā kārtā. Tāpat konkursa pirmajā kārtā tika vērtēti arī pašvaldību administratīvie dati (pašvaldību atbalsts ģimenēm

VARAM aicina pieteikties reģionālajiem semināriem par kopienu līdzdalību teritoriju attīstības veicināšanā

Diskusijas par kopienu līdzdalību teritoriju attīstībā tiks rīkotas no 30.oktobra līdz 12.novembrim četros reģionālos semināros, kurus rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību “Latvijas lauku formums”.  Semināros – diskusijās paredzēts iepazīties ar kopienu līdzdalības tendencēm un izaicinājumiem teritoriju attīstībā, kā arī  labās prakses piemēriem. Tāpat plānots apspriest sagatavoto ciema plāna izstrādes vadlīniju

Novembrī notiks bezmaksas informatīvais seminārs par ES programmu „Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (turpmāk tekstā – Programma) informācijas punkts Latvijā aicina piedalīties bezmaksas informatīvajā seminārā, kurš notiks š.g. 21.novembrī viesnīcā „Neiburgs” (zālē „Amaryllis”), Jaunielā 25/27, Rīgā. Semināra mērķis ir informēt Latvijas pašvaldību un to padotības iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju un biedrību pārstāvjus par programmu „Eiropa pilsoņiem”. Informatīvais seminārs būs īpašs ar

Ventspilī notiks Kurzemes reģiona ārējo tiešo investīciju piesaistes apmācības

Ventspilī, piektdien, 27. septembrī un 17. oktobrī koncertzālē “Latvija”, Ventspilī, projektā “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” notiks apmācība Kurzemes reģiona pašvaldību pārstāvjiem ārvalstu tiešo investīciju piesaistē un mārketinga pilnveidošanā ar dizaina domāšanas metodēm. Kurzemes reģiona ārējo tiešo investīciju piesaistes apmācībai un mazo pilsētu stratēģijas plānošanai paredzēts organizēt divas dizaina domāšanas darbnīcas. Iepazīšanās darbnīcā pašvaldību pārstāvji

Skrundas novadā 5. novembrī notiks seminārs-darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt Skrundas novada un apkārtnes iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskā sektora pārstāvjus un pašvaldību darbiniekus ar sociālās uzņēmējdarbības būtību un iespējamo atbalstu sociālajiem uzņēmējiem. Pasākuma dalībniekiem līdzdarbojoties, būs iespēja uzzināt, kā strādā sociālie uzņēmumi, risināt jautājumus, kas saistīti ar to ikdienas darbu, un kopā ar reāliem sociālajiem uzņēmējiem strādāt pie savu biznesa ideju attīstības.

Liepājā izsludina pieteikšanos 2020. gada sporta sacensību un pasākumu projektu līdzfinansēšanai

Līdz 6. oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” izsludina pieteikšanos 2020. gada sporta sacensību un pasākumu projektu līdzfinansēšanai. Projekti īstenojami Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem. Ejot laikam līdzi, ir izstrādāts nolikums, kurā paredzēta elektroniska sporta projektu līdzfinansēšanas pieteikumu reģistrācija Liepājas pašvaldības mājaslapā. Sporta

Liepājā izsludina pieteikšanos bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai konkursā par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu 2019. gada rudens brīvlaikā, kas šajā mācību gadā būs no 21. līdz 27. oktobrim. Atpūtas nometnes vasaras un rudens brīvlaikos tiek organizētas, lai veicinātu bērnu un jauniešu daudzpusīgu kompetenču un nepieciešamo dzīves prasmju veidošanos, vienlaicīgi sekmējot nometņu darbības

Grobiņas novadā projektu pieteikumu konkurss daudzdzīvokļu mājām līdzfinansējuma dzīves vides sakārtošanai saņemšanai

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošana. Noteikumi paredz, ka līdz 5 tūkstošiem eiro lielu līdzfinansējumu varēs saņemt tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru projektā ietilps tikai vienai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai pieguloša zemes gabala labiekārtošana, bet uz līdzfinansējumu līdz 12 tūkstošiem eiro varēs pretendēt projekti, kuros būs apvienota divu un vairāk daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtējās teritorijas