Skrundā svētku noskaņās atklāj jauno tirgus laukumu

22.decembrī svētku noskaņās notika jaunā Skrundas tirgus laukuma atklāšanas pasākums, kurā kopā ar Skrundas pašvaldības pāstāvjiem piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Evita Dreijere un reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja Baiba Kūma. Jaunajā tirgus laukumā ir novietoti četri tirdzniecības paviljoni. Tirgotājiem un mājražotājiem ir iespēja savu produkciju tirgot arī ārpus paviljoniem, jo tiks piedāvātas tirdzniecības vietas pie

Seminārā Rojā tikās Kurzemes pašvaldību teritorijas plānotāji

11.decembrī Rojas kultūras centrā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamentu (VARAM TPD) rīkoja semināru pašvaldību teritorijas un attīstības plānošanas speciālistiem. Seminārā piedalījās 40 dalībnieki no 13 Kurzemes pašvaldībām, kā arī SIA Metrum pārstāvji. Lielākā uzmanība tika pievērsta 2018.gada 30.oktobrī Ministru kabinetā pieņemtajiem noteikumiem Nr. 665 “Grozījumi Ministru kabineta

Ainavu ekspertu padomes sanāksme Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā

2018.gada 21.novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika Ainavu ekspertu padomes sanāksme, kurā piedalījās arī Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionu telpiskās plānošanas speciālisti. Sanāksmes  darba kārtībā bija priekšlikumu sagatavošana kultūrvēsturisko ainavu iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā. Priekšlikumi ainavu iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā ir turpinājums Latvijas simtgades pasākuma «Reģionu dienas» aktivitātes «Dāvana Latvijai –  elektroniska ainavu dārgumu

Noticis otrais seminārs “Kuršu ķoniņi. Senvēstures tēmas izmantošana tūrismā” no cikla “Kurši. Tūrisma produkta veidošana”

Pasākuma prezentācijas: Informācija par tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”. Projekta vadītāja A.Jakovela Ķoniņu mantojums mūsdienās. Prof. Janīna Kursīte-Pakule Kuršu ķoniņi vēstures notikumu gaismā. Vēsturnieks Agris Dzenis Tūrisma pieredzes stāsts. Vai ainava, ko redzam ikdienā, ir pārdodama. Tūrisma eksperts Artis Gustovskis. Atlasot tūrisma piesaistes vietas tūrisma maršrutam, diskusijas starp ekspertiem raisīja Turlavas Ķoniņciema Elku birzs – vai

Kurzemē sāk sniegt bezmaksas konsultācijas potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes plānošanas reģions noslēdzis līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” par bezmaksas konsultāciju sniegšanu Kurzemē potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm līdz 2019.gada 30.jūnijam. Konsultācijām Ventspils pilsētā ir iespējams pieteikties jau šobrīd, bet to pieejamību klātienē plānots nodrošināt arī Dundagā, Kuldīgā, Liepājā, Pāvilostā, Saldū un Talsos. Konsultāciju laikā interesentiem būs iespējams tikties

Kultūras zīmes “Latviskais mantojums” iegūst arī tūrisma uzņēmēji no Kurzemes un divi industriālā mantojuma objekti

                                                                                       Šī gada 29. novembrī 18 tūrisma uzņēmējiem tika pasniegtas kultūras zīmes „Latviskais

VARAM AICINA PIETEIKTIES INTERREG BALTIJAS JŪRAS REĢIONA PROGRAMMAS 2014.-2020.GADAM PROJEKTU PLATFORMU KONKURSĀ

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina pieteikties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektu platformu konkursā, kas atvērts līdz 2019.gada 31.janvārim. Projektu platformu konkursa mērķis ir palielināt Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam un citu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ietekmi Baltijas jūras

ATBALSTAM RAŽOŠANAS TELPU ATTĪSTĪBAI APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UN IKT UZŅĒMUMIEM BŪS PIEEJAMI 25,4 MILJONI EIRO

Ņemot vērā komersantu lielo interesi par ES fondu programmu ražošanas telpu attīstībai apstrādes rūpniecības uzņēmumiem (turpmāk – atbalsta programma), Ekonomikas ministrija sagatavoja noteikumus otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai. 2018. gada 25. septembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja sagatavotos Ministru kabineta noteikumus. Atbalsta programmas mērķis ir veicināt komersantu, kas darbojas tautsaimniecības nozarēs viedās specializācijas jomās vai

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS EKSPORTA VEICINĀŠANAI APKOPO NOSACĪJUMUS 10 PASAULES VALSTU TIRGOS

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs eksporta un ekonomiskās attīstības veicināšanai apkopojis informāciju par desmit Latvijas uzņēmumiem pievilcīgiem eksporta tirgiem vairākās nozarēs – pārtikas nozarē, tekstila nozarē, kokapstrādē, metālapstrādē un mašīnbūvē.  Uzņēmēji varēs ērti iegūt informāciju par eksporta nosacījumiem uz ASV, Austrāliju, Baltkrieviju, Dāniju, Kanādu, Krieviju, Norvēģiju, Somiju, Turciju un Ukrainu. Izstrādātais noteikumu apkopojums sniedz informāciju

PAPLAŠINĀTS ATBALSTS INOVĀCIJAS ATTĪSTĪBAI UN PĒTĪJUMU REZULTĀTU KOMERCIALIZĀCIJAI

Ministru kabineta šā gada 28. augusta sēdē apstiprināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi ES fondu atbalsta programmā “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”, kas paredz plašākas atbalsta iespējas gan uzņēmumiem, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas, gan pētniecības organizācijām, kas iesaistās pētījumu rezultātu komercializācijā, kā arī paplašinātas iespējas jaunuzņēmumu attīstībai Latvijā. “Ciešākas sadarbības veidošana starp pētniecības sektoru un