24.aprīlī CFLA aicina uz semināru Kuldīgā par labo praksi ES fondu projektu īstenošanā

Šī gada 3. aprīlī, ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāks pavasara semināru ciklu par labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā. Aprīlī bezmaksas semināri notiks arī visos reģionos. CFLA direktors Mārtiņš Brencis: “Šis ir jau trešais pavasaris, kad aicinām interesentus uz kādu no pieciem semināriem Rīgā un reģionos par ES

Piegādātāju apspriede par apmācību programmas „Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” izstrādi

Lai pilnveidotu un precizētu tirgus izpētes tehnisko specifikāciju un nodrošinātu objektīvas un efektīvas pretendentu atlases prasības, Kurzemes plānošanas reģions saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu pirms atkārtotas tirgus izpētes “Apmācību programma „Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” izstrāde” uzaicināja piegādātājus uz apspriedi. Apspriedē ar piegādātājiem pasūtītāji sniedza savu

Izglītības iestādes var pieteikties izglītot pieaugušos

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi mācību programmu pieteikšanu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtajai kārtai, kuru plānots izsludināt šī gada maijā. Izglītības institūcijas līdz 2019. gada 12. aprīlim var pieteikt mācību programmas 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs. Pirmo reizi projekta laikā ir iespēja pieteikt mācību programmas arī mūžizglītības

Aicinām 7.martā uz Biznesa dienu Ventspilī

Šī gada 7. martā Ventspils pasažieru prāmju terminālī, Dārzu ielā 6, no plkst. 11 norisināsies ikgadējā Biznesa diena Ventspilī. Pirmā Biznesa diena tika organizēta 2017. gadā un kopš tā laika guvusi plašu ventspilnieku ievērību. Šogad pasākuma programmā īpaša uzmanība tiks vērsta nodarbinātības un cilvēkkapitāla attīstības jautājumiem, riskiem un iespējām uzsākot starptautiskas sadarbības un eksportu, kā

Pieejams ES fondu finansējums ģimenes ārstu prakšu attīstībai

Ārstniecības iestādes un pašvaldības var pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras pilnveidošanai. Šim mērķim projektu atlases apakškārtā, kas ilgs līdz 24. aprīlim, no ERAF pieejams vairāk nekā 3,1 miljons eiro. Ģimenes ārstu prakses vietās ar ERAF līdzfinansējumu 85% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumu 9% apmērā būs iespējams veikt gan būvniecības

Norit pieteikšanās programmai Iespējamā misija

Norit pieteikšanās dalībai izglītības programmā Iespējamā misija (IM), kas darbojas, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā. Līdz 11. martam savus pieteikumus reģistrēt iespejamamisija.lv/piesakies tiek aicināti pēdējo kursu studenti un jaunos speciālisti, īpaši no fizikas, matemātikas, ķīmijas, informātikas un valodu jomām, kuriem ir vismaz bakalaura grāds vai otrā

izsludināta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

Dundagas un Ventspils novadā, kā arī Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagastā biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (uzņēmējdarbībai) Projektu iesniegumu

Kuldīgā pārrunā Kurzemes plānošanas reģiona paveikto 2018.gadā un plānus 2019.gadam

23.janvārī Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome Kuldīgā pulcējās uz pirmo šī gada sēdi, lai pārrunātu paveikto 2018.gadā un plānus 2019.gadam. Padomes dalībnieki – Kurzemes pašvaldību pārstāvji – atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona darbu 2018.gadā un apstiprināja tā darba plānu 2019.gadam. Kurzemes plānošanas reģions 2018.gadā sekmīgi pildījis sev uzticētās funkcijas – reģiona plānošanu, pieaugušo izglītības veicināšanu,

Aicinām pieteikties vērienīgākajam Fizikas gada notikumam – “FIZMIX Eksperiments” konkursam!

No 21. janvāra Latvenergo aicina pamatskolēnus un skolotājus pieteikties Fizikas gada vērienīgākajam notikumam – “FIZMIX Eksperiments” konkursam, kas noslēgsies ar Latvijas fizikas svētkiem 11. maijā. Valsts izglītības satura centrs 2018./2019. mācību gadu pasludinājis par Fizikas gadu, tādējādi pievēršot pastiprinātu uzmanību fizikas apguvei. Konkurss, kā galvenais Fizikas gada notikums, popularitātē audzis ik gadu, pērn sasniedzot rekordlielu

Aicina pieteikties dalībai izstādē “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) aicina pieteikties dalībai izstādē “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019”, kas notiks Liepājas Olimpiskajā centrā no 22.-23. martam. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi.  “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019” būs jaunā formātā un tiks veidots kā Biznesa un karjeras iespēju festivāls. “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019” pēc savas pamatbūtības tā ir izstāde, kuras mērķis ir