Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai

No 2019.gada 20.maija līdz 2019.gada 26.jūnijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar

No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Katrs projekta īstenotājs saņems 15 000 eiro lielu atbalstu. Pasākumā atbalsts paredzēts tām mazajām saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir

AICINĀM DARBĀ REĢIONĀLO REMIGRĀCIJAS KOORDINATORU (pieteikšanās termiņš ir beidzies)

Darba uzdevumi: Konsultēšana un atbalsta sniegšana tiem, kas plāno vai ir nolēmuši atgriezties uz dzīvi Latvijā  Ikdienas darbu organizēšana  kopā ar Kurzemes remigrācijas konsultanti Sadarbības uzturēšana ar Kurzemes pašvaldībām un valsts pārvaldes institūcijām (Ārlietu ministrija, LIAA, Nodarbinātības valsts aģentūra u.c.) Saziņa ar VARAM un reģionālajiem remigrācijas koordinatoriem Jaunu sadarbības partneru identificēšana remigrācijas veicināšanai Kurzemē Regulāras

Kurzemes pašvaldību vadītāji ar satiksmes ministru pārrunā plānoto sabiedriskā transporta sistēmas maiņu un diskutē par ceļu uzturēšanu

Šī gada 8.maijā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē Kurzemes pašvaldību vadītāji tikās ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu, lai pārrunātu sabiedriskā transporta sistēmas maiņu no 2021.gada un autoceļu apsaimniekošanu, tai skaitā ministrijas plāniem daļu šobrīd valsts apsaimniekošanā esošo ceļu nodot pašvaldībām. Tikšanās laikā ministrs uzsvēra, ka gaidāmās pārmaiņas Kurzemi skars mazāk, jo Kurzemes reģionā jau

Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma

Programmas mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata. Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti četrās konkursa kategorijās:  projekti, kas vērsti uz Latvijas sabiedrībai,

Piegādātāju apspriede par tirgus izpēti “Integratīvas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm organizēšanai un vadīšanai projekta “Kurzeme visiem” ietvaros”

Lai pilnveidotu un precizētu tirgus izpētes tehnisko specifikāciju un nodrošinātu objektīvas un efektīvas pretendentu atlases prasības, kā arī noskaidrotu ieinteresēto piegādātāju profesionālās un tehniskās spējas, Kurzemes plānošanas reģions saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu pirms atkārtotas tirgus izpētes “Integratīvas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm organizēšanai

15.maijā notiks seminārs pašvaldību plānošanas speciālistiem

Kurzemes plānošanas reģions š.g. 15.maijā Ventspils novadā, Vārves pagasta Sabiedriskajā centrā, organizē kārtējo semināru Kurzemes pašvaldību teritorijas un attīstības plānošanas speciālistiem. Šajā reizē seminārā runāsim par pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanu, pašvaldību pieredzi, topošajiem nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem, aktualitātēm likumdošanā zemes pārvaldībā,  ekosistēmu pakalpojumu pieeju plānošanā, kā arī sadarbību ar plānošanas procesos iesaistītajām

Iznācis Kurzemes plānošanas reģiona informatīvais izdevums Nr.1/2019

Aicinām iepazīties ar jaunāko informatīvo izdevumu – Ziņu lapu Nr.1/2019 un uzzināt vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona aktivitātēm un paveikto laika posmā no šī gada sākuma līdz aprīlim. Ar iepriekš izdotajiem Kurzemes plānošanas reģiona informatīvajiem izdevumiem iespējams iepazīties reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/

Grobiņas novadā apstiprināta jauna Attīstības programma

Grobiņas novada dome 2019.gada 28.martā apstiprinājusi  jaunu Attīstības programmu 2019.-2025.gadam, kuras  izstrāde tika uzsākta 2017.gada nogalē. Attīstības programma ir Grobiņas novada attīstības plānošanas dokuments septiņu gadu periodam, kurā noteiktas nozīmīgākās aktivitātes un pasākumi, kas īstenojami šajā laika periodā, kā arī nepieciešamās investīcijas to sasniegšanai. Grobiņas novada vīzija līdz 2030.gadam noteikta: INTERESI ROSINOŠS, AKTĪVS UN UNIKĀLS