Kurzemes kultūras programmai saņemts rekorddaudz pieteikumu

Šogad Kurzemes kultūras programmai, ko ar “Latvijas Valsts mežu” un Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions, esam saņēmuši rekordlielu pieteikumu skaitu – 132 projektus! Šobrīd norisinās darbs pie projektu apkopošanas un vērtēšanas, bet konkursa rezultāti būs zināmi pēc 25.aprīļa.

Reģionālajos semināros diskutē par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai

Lai iepazītos ar reģionālās politikas līdzšinējiem rezultātiem, t.sk. ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu atbalstu, identificējot esošos reģionālās politikas izaicinājumus, ko var risināt ar ES fondu ieguldījumiem teritoriju attīstībai, kā arī diskutētu par reģionālās politikas uzstādījumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē piecus reģionālos seminārus – Alūksnē (15.03.2019.), Liepājā (28.03.2019.), Jelgavā (11.04.2019.), Rēzeknē

24.aprīlī CFLA aicina uz semināru Kuldīgā par labo praksi ES fondu projektu īstenošanā

Šī gada 3. aprīlī, ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāks pavasara semināru ciklu par labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā. Aprīlī bezmaksas semināri notiks arī visos reģionos. CFLA direktors Mārtiņš Brencis: “Šis ir jau trešais pavasaris, kad aicinām interesentus uz kādu no pieciem semināriem Rīgā un reģionos par ES

Piegādātāju apspriede par apmācību programmas „Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” izstrādi

Lai pilnveidotu un precizētu tirgus izpētes tehnisko specifikāciju un nodrošinātu objektīvas un efektīvas pretendentu atlases prasības, Kurzemes plānošanas reģions saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu pirms atkārtotas tirgus izpētes “Apmācību programma „Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” izstrāde” uzaicināja piegādātājus uz apspriedi. Apspriedē ar piegādātājiem pasūtītāji sniedza savu

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē diskutē par administratīvi teritoriālo reformu un Valsts kontroles sadarbību ar pašvaldībām

Plānotā administratīvi teritoriālā reforma joprojām ir neskaidra, tāpēc, lai turpinātu diskusijas, jāgaida Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konceptuālais ziņojums, kas piedāvās kritērijus reformas norisei un priekšlikumus iespējamajam pašvaldību sadalījumam. Šādus secinājumus pēc tikšanās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci izdarījuši Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļi – Kurzemes pašvaldību vadītāji un

Izglītības iestādes var pieteikties izglītot pieaugušos

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi mācību programmu pieteikšanu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtajai kārtai, kuru plānots izsludināt šī gada maijā. Izglītības institūcijas līdz 2019. gada 12. aprīlim var pieteikt mācību programmas 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs. Pirmo reizi projekta laikā ir iespēja pieteikt mācību programmas arī mūžizglītības

Aicinām 7.martā uz Biznesa dienu Ventspilī

Šī gada 7. martā Ventspils pasažieru prāmju terminālī, Dārzu ielā 6, no plkst. 11 norisināsies ikgadējā Biznesa diena Ventspilī. Pirmā Biznesa diena tika organizēta 2017. gadā un kopš tā laika guvusi plašu ventspilnieku ievērību. Šogad pasākuma programmā īpaša uzmanība tiks vērsta nodarbinātības un cilvēkkapitāla attīstības jautājumiem, riskiem un iespējām uzsākot starptautiskas sadarbības un eksportu, kā

Uzsākta projekta “SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA AR VIEDAJĀM PILSĒTVIDES TEHNOLOĢIJĀM SALDUS PILSĒTĀ” id.Nr.EKII-3/13 īstenošana

  Saldus novada pašvaldība 26.02.2019. ir noslēgusi līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Saldus pilsētā” īstenošanu. Projekta mērķis ir viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana un demonstrēšana Saldus pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā. Plānotais elektroenerģijas ietaupījums ir 381948 kWh/gadā. Projekta plānotais

Pieejams ES fondu finansējums ģimenes ārstu prakšu attīstībai

Ārstniecības iestādes un pašvaldības var pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras pilnveidošanai. Šim mērķim projektu atlases apakškārtā, kas ilgs līdz 24. aprīlim, no ERAF pieejams vairāk nekā 3,1 miljons eiro. Ģimenes ārstu prakses vietās ar ERAF līdzfinansējumu 85% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumu 9% apmērā būs iespējams veikt gan būvniecības

Norit pieteikšanās programmai Iespējamā misija

Norit pieteikšanās dalībai izglītības programmā Iespējamā misija (IM), kas darbojas, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā. Līdz 11. martam savus pieteikumus reģistrēt iespejamamisija.lv/piesakies tiek aicināti pēdējo kursu studenti un jaunos speciālisti, īpaši no fizikas, matemātikas, ķīmijas, informātikas un valodu jomām, kuriem ir vismaz bakalaura grāds vai otrā