Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības sēdē apstiprina publisko gada pārskatu un tiekas ar ministriju pārstāvjiem

19.jūnijā uz šī gada ceturto sēdi pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome – pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki. Sēdē apstiprināja Kurzemes plānošanas reģiona publisko gada pārskatu par 2018.gadu, tikās ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un uzklausīja Labklājības ministrijas pārstāvjus par plānoto ģimenes asistenta pakalpojuma pilotprojektu pašvaldībās. Sēdēs sākumā Attīstības padome vienbalsīgi apstiprināja Kurzemes

Aicinām piedalīties aptaujā par informācijas pieejamības aspektiem nedzirdīgām personām

Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” projektu “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” , līguma identifikācijas Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/023/10 ietvaros lūdz nedzirdīgos cilvēkus līdz 2019. gada 10. augustam piedalīties pētījumā un aizpildīt aptaujas anketu. Aizpildītu anketu var iesūtīt e-pastā lns@lns.lv ar norādi “SiF -2019” vai izdrukas veidā iesniegt 9 pilsētās Latvijā LNS reģionālajās biedrībās – Rīgā, Valmierā, Smiltenē,

Notiks seminārs “Making Waves 2019”

 No 2019.gada 17. līdz 19.septembrim Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” Baltijas jūras reģiona valstu kontaktpunkti organizē partnerības veicināšanas semināru „Making Waves 2019” Semināra „Making Waves” mērķis ir palīdzēt pašvaldībām un to padotības iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām un biedrībām no Baltijas jūras reģiona valstīm veidot kontaktus un attīstīt idejas nākotnes sadarbībai Eiropas Savienības programmas „Eiropa

Diskusija par nākamā 2021.-2027.gada plānošanas perioda prioritātēm 11.jūnijā, Liepājā

Šogad notiek aktīvs darbs pie nākamā 2021.-2027.gada perioda industriālās politikas izstrādes un ES fondu plānošanas. Jūsu viedoklis un pieredze šajā posmā ir ļoti nozīmīga, tāpēc aicinām Jūs piedalīties Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā diskusijā – darbnīcā, kur diskutēsim un izteiksim priekšlikumus kā reģionam attīstīt esošās un jaunas konkurētspējas priekšrocības. ŠIS

15.maijā sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā Kurzemē

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Skolēnu reģistrācija tiek uzsākta pakāpeniski – katram valsts reģionam ir noteikts savs reģistrācijas sākuma datums! 13. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā sāk reģistrēties tie skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē. 14. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt

Aicina piedalīties pēcdoktorantūras projektu konkursā

Zinātniskās institūcijas un komersanti līdz šā gada 15. jūlijam aicināti iesniegt pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumus. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi atklātu pētniecības pieteikumu iesniegumu trešo atlases kārtu 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros. Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem.

Igaunijas-Latvijas programma aicina pieteikt projektus 5.konkursam

Igaunijas-Latvijas programma aicina organizācijas no Igaunijas un Latvijas iesniegt sadarbības projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai. 5.projektu konkurss ir atvērts programmas prioritātes “Tīra un vērtīga dzīves vide” trīs atbalsta jomās: tūrisma attīstība, vides izpratne un kopīgo ūdeņu apsaimniekošana. Pieejami aptuveni 2,5 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un pieteikties var visu veidu organizācijas un uzņēmumi no

Piektais projektu pieteikumu konkurss Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā

Projektu pieteikumu iesniegšanai ir paredzēts viens posms, iesniedzot pilnu projekta pieteikumu. Pieteikumus varēs iesniegt no 2019.gada 15.augusta līdz 15.oktobrim, kad tiks atvērta elektroniskā jeb “eMonitoring” (eMS) sistēma. Piektajā projektu konkursā pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir aptuveni 12 miljoni eiro. Lai piedalītos konkursā, projektā ir jābūt vismaz diviem partneriem, pārstāvot vismaz divas programmas dalībvalstis:

Ventspils novadā projektu konkurss “Jaunietis darbībā 2019”

Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jaunietis darbībā 2019”, lai atbalstītu pašvaldības struktūrvienības, biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu jauniešu pasākumu organizēšanā, sniegtu jauniešiem pieredzi projektu izstrādāšanā un īstenošanā un uzlabotu jauniešu savstarpējās attiecības un sadarbības iespējas. Projektu konkursa mērķis ir sekmēt lietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē,