15.maijā notiks seminārs pašvaldību plānošanas speciālistiem

Kurzemes plānošanas reģions š.g. 15.maijā Ventspils novadā, Vārves pagasta Sabiedriskajā centrā, organizē kārtējo semināru Kurzemes pašvaldību teritorijas un attīstības plānošanas speciālistiem. Šajā reizē seminārā runāsim par pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanu, pašvaldību pieredzi, topošajiem nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem, aktualitātēm likumdošanā zemes pārvaldībā,  ekosistēmu pakalpojumu pieeju plānošanā, kā arī sadarbību ar plānošanas procesos iesaistītajām

Iznācis Kurzemes plānošanas reģiona informatīvais izdevums Nr.1/2019

Aicinām iepazīties ar jaunāko informatīvo izdevumu – Ziņu lapu Nr.1/2019 un uzzināt vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona aktivitātēm un paveikto laika posmā no šī gada sākuma līdz aprīlim. Ar iepriekš izdotajiem Kurzemes plānošanas reģiona informatīvajiem izdevumiem iespējams iepazīties reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/

Grobiņas novadā apstiprināta jauna Attīstības programma

Grobiņas novada dome 2019.gada 28.martā apstiprinājusi  jaunu Attīstības programmu 2019.-2025.gadam, kuras  izstrāde tika uzsākta 2017.gada nogalē. Attīstības programma ir Grobiņas novada attīstības plānošanas dokuments septiņu gadu periodam, kurā noteiktas nozīmīgākās aktivitātes un pasākumi, kas īstenojami šajā laika periodā, kā arī nepieciešamās investīcijas to sasniegšanai. Grobiņas novada vīzija līdz 2030.gadam noteikta: INTERESI ROSINOŠS, AKTĪVS UN UNIKĀLS

Kurzemes kultūras programmai saņemts rekorddaudz pieteikumu

Šogad Kurzemes kultūras programmai, ko ar “Latvijas Valsts mežu” un Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions, esam saņēmuši rekordlielu pieteikumu skaitu – 132 projektus! Šobrīd norisinās darbs pie projektu apkopošanas un vērtēšanas, bet konkursa rezultāti būs zināmi pēc 25.aprīļa.

Reģionālajos semināros diskutē par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai

Lai iepazītos ar reģionālās politikas līdzšinējiem rezultātiem, t.sk. ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu atbalstu, identificējot esošos reģionālās politikas izaicinājumus, ko var risināt ar ES fondu ieguldījumiem teritoriju attīstībai, kā arī diskutētu par reģionālās politikas uzstādījumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē piecus reģionālos seminārus – Alūksnē (15.03.2019.), Liepājā (28.03.2019.), Jelgavā (11.04.2019.), Rēzeknē

24.aprīlī CFLA aicina uz semināru Kuldīgā par labo praksi ES fondu projektu īstenošanā

Šī gada 3. aprīlī, ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāks pavasara semināru ciklu par labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā. Aprīlī bezmaksas semināri notiks arī visos reģionos. CFLA direktors Mārtiņš Brencis: “Šis ir jau trešais pavasaris, kad aicinām interesentus uz kādu no pieciem semināriem Rīgā un reģionos par ES

Piegādātāju apspriede par apmācību programmas „Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” izstrādi

Lai pilnveidotu un precizētu tirgus izpētes tehnisko specifikāciju un nodrošinātu objektīvas un efektīvas pretendentu atlases prasības, Kurzemes plānošanas reģions saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu pirms atkārtotas tirgus izpētes “Apmācību programma „Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” izstrāde” uzaicināja piegādātājus uz apspriedi. Apspriedē ar piegādātājiem pasūtītāji sniedza savu

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē diskutē par administratīvi teritoriālo reformu un Valsts kontroles sadarbību ar pašvaldībām

Plānotā administratīvi teritoriālā reforma joprojām ir neskaidra, tāpēc, lai turpinātu diskusijas, jāgaida Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konceptuālais ziņojums, kas piedāvās kritērijus reformas norisei un priekšlikumus iespējamajam pašvaldību sadalījumam. Šādus secinājumus pēc tikšanās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci izdarījuši Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļi – Kurzemes pašvaldību vadītāji un

Izglītības iestādes var pieteikties izglītot pieaugušos

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi mācību programmu pieteikšanu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtajai kārtai, kuru plānots izsludināt šī gada maijā. Izglītības institūcijas līdz 2019. gada 12. aprīlim var pieteikt mācību programmas 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs. Pirmo reizi projekta laikā ir iespēja pieteikt mācību programmas arī mūžizglītības