Aicinām darbā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu / kartogrāfu

Darba pienākumi: veidot, sistematizēt un aktualizēt Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datu bāzi, to struktūru dažādas tematiskās datu bāzes un administrēt ĢIS procesus KPR vajadzībām; veikt datu apkopošanu, tai skaitā, aktualizāciju, analīzi un vizualizāciju, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) un citas  datu apstrādes sistēmas, lai nodrošinātu datos balstītu lēmumu

Izsludinām vakanci: projekta “Kurzeme visiem” vadītāja asistents

Kurzemes plānošanas reģions uz ESF projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas laiku, t.i. līdz 2023.gada 31.decembrim, aicina darbā PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTU. Galvenie amata pienākumi: Izskatīt sadarbības partneru atskaites un pamatojošo dokumentāciju, sadarbībā ar projekta komandu. Uzturēt un atbilstoši kompetencei gatavot projekta dokumentāciju (vēstules, līgumi u.c.) Dokumentu ievietošana dokumentu vadības sistēmās (NAMEJS). Sagatavot projekta atskaites, sadarbībā ar projekta

Izsludinām vakanci: projekta vadītājs – eksperts plānošanas un reģionālās attīstības jautājumos

Kurzemes plānošanas reģions aicina darbā PROJEKTA VADĪTĀJU – ekspertu plānošanas un reģionālās attīstības jautājumos Galvenie amata pienākumi: sadarboties un komunicēt ar Kurzemes reģiona pašvaldībām, pārējiem plānošanas reģioniem, valsts pārvaldes un citām institūcijām plānošanas un reģionālās attīstības jautājumos un jo īpaši šādās jomās – klimata pārmaiņas, vide, dabas resursu pārvaldība un ainavas, jūrlietas un piekrastes jautājumi;

Aicinām darbā projekta vadītāju – ekspertu plānošanas un reģionālās attīstības jautājumos

Kurzemes plānošanas reģions aicina darbā PROJEKTA VADĪTĀJU – ekspertu plānošanas un reģionālās attīstības jautājumos. Galvenie amata pienākumi: sadarboties un komunicēt ar Kurzemes reģiona pašvaldībām, pārējiem plānošanas reģioniem, valsts pārvaldes un citām institūcijām plānošanas un reģionālās attīstības jautājumos un jo īpaši šādās jomās – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, aprites ekonomika, enerģētika, transports un mobilitāte, pašvaldību pakalpojumi;

Aicinām darbā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja asistentu uz noteiktu laiku

Kurzemes plānošanas reģions uz ESF projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas laiku, t.i. līdz 2023.gada 31.decembrim, aicina darbā PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTU. Galvenie amata pienākumi: Sniegt atbalstu projekta darbību, sanāksmju organizēšanā un līdzdarboties tajās. Uzturēt un atbilstoši kompetencei gatavot projekta dokumentāciju (ziņojumi, vēstules, līgumi u.c.) Dokumentu ievietošana dokumentu vadības sistēmās. Sadarbībā ar projekta komandu, iesaistītes projekta atskaišu sagatavošanas

Kurzemes plānošanas reģions aicina darbā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja asistentu

Kurzemes plānošanas reģions uz ESF projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas laiku, t.i. līdz 2023.gada 31.decembrim, aicina darbā PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTU. Galvenie amata pienākumi: Sniegt atbalstu projekta darbību, sanāksmju organizēšanā un līdzdarboties tajās; Uzturēt un atbilstoši kompetencei gatavot projekta dokumentāciju (ziņojumi, vēstules, līgumi u.c.); Dokumentu ievietošana dokumentu vadības sistēmās; Piedalīties projektā nepieciešamo iepirkumu organizēšanā; Sniegt konsultācijas projekta

Kurzemes plānošanas reģions aicina darbā Uzņēmējdarbības koordinatoru 

Kurzemes plānošanas reģions uz projekta īstenošanas laiku aicina darbā Uzņēmējdarbības koordinatoru Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītam projektam “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” Galvenie amata pienākumi: Nodrošināt projekta aktivitāšu ieviešanu un rezultātu sasniegšanu saskaņā ar projekta pieteikumu un apstiprināto budžetu:  Konsultēt uzņēmējus un investorus

Aicinām darbā telpiskās attīstības plānotāju

Kurzemes plānošanas reģions aicina savam profesionālajam kolektīvam pievienoties telpiskās attīstības plānotāju. Galvenie amata pienākumi: Veikt izstrādes vadītāja pienākumus Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmai 2021.-2027.gadam un piedalīties tās izstrādē; Koordinēt un īstenot Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam ieviešanu, uzraudzību un aktualizāciju; Informācijas par KPR attīstības plānošanu pārvaldīšana Teritorijas attīstības plānošanas

Kurzemes plānošanas reģions aicina darbā uz pilnu slodzi Sociālās jomas ekspertu / Projekta vadītāju

Sociālās jomas eksperts (pusslodze) – galvenie darba pienākumi: Nodrošināt Kurzemes plānošanas reģiona interešu pārstāvību un veikt eksperta sociālo pakalpojumu jautājumos pienākumus Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijā un projektā “Kurzeme visiem”; Pārzināt situāciju par sociālo pakalpojumu pieejamību Kurzemes reģionā, t.sk. nodrošinot sociālo pakalpojumu attīstības uzraudzību un sadarbības jautājumu koordinēšanu starp pašvaldībām; Pārzināt Latvijā pastāvošo normatīvo bāzi un