Saldus Tehnikumā diskutē par Izglītības jomu Kurzemē

Šī gada 12.augustā Saldus Tehnikumā notika seminārs jeb darba grupa “Izglītība” – kā ceturtā tematiskā darba grupa Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādes ietvaros. Uz semināru tika aicināti izglītības nozares speciālisti, kuri pārstāv dažādas pašvaldības un izglītības iestādes, kā arī plānošanas eksperti no valsts un pašvaldībām, kopā pasākumā piedalījās nedaudz vairāk kā 30 interesenti un

Kurzemes plānošanas reģions aicina piedalīties darba grupā “Vide, daba un ainavas”

Šī gada 26.augustā no plkst. 11.00 līdz 15.30 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros Kolkas tautas namā notiks darba grupa “Vide, daba un ainavas”. Uz pasākumu tiek aicināti sociālās jomas speciālisti no dažādām jomām. Šī darba grupa ir piektā tematiskā darba grupa, kas turpina darba grupu ciklu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas

Liepājā notikusi tematiskā darba grupa par transporta un infrastruktūras jomām

Šī gada 29. jūlijā Liepājā notika seminārs jeb darba grupa “Transports un infrastruktūra”, kas bija jau trešā tematiskā darba grupa, ko rīko Kurzemes plānošanas reģions tā Attīstības programmas izstrādes ietvaros. Uz semināru tika aicināti elektronisko sakaru, transporta, tai skaitā arī sabiedriskā transporta,  speciālisti, kā arī plānošanas eksperti no valsts iestādēm un pašvaldībām, kopā pasākumā piedalījās

Kurzemes plānošanas reģions aicina piedalīties darba grupā “Transports un infrastruktūra”

Šī gada 29. jūlijā notiks trešais pēc kārtas seminārs un darba grupa Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros. Seminārs un darba grupa notiks Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā no plkst. 13.00 līdz 16.30. Uz pasākumu tiek aicināti transporta un infrastruktūras attīstības jomas speciālisti no Kurzemes pašvaldībām. Tematiskā darba grupa “Transports un infrastruktūra” ir

Kuldīgā rada jaunas idejas un priekšlikumus sociālās nozares attīstībai Kurzemē

Šī gada 14. jūlijā pašā Kurzemes viducī – Kuldīgā notika seminārs jeb darba grupa “Labklājība un sociālie pakalpojumi Kurzemē”. Seminārs tika organizēts Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes ietvaros un uz to tika aicināti sociālās jomas eksperti no valsts iestādēm, pašvaldībām un NVO, kopā pasākumā piedalījās nedaudz vairāk nekā 40 interesenti un jomas speciālisti.

Kurzemnieki lepojas ar reģiona dabas vērtībām un piederību savai dzīvesvietai

Kurzemes plānošanas reģions iedzīvotāju aptaujā noskaidrojis, ka kurzemnieki kopumā ir apmierināti ar savu piederību Kurzemes reģionam, savu dzīves vietu un dzīves kvalitāti, kā arī pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējām, tomēr vēlētos uzlabojumus sabiedriskā transporta savienojumos ar citām Kurzemes pilsētām, lielākas uzņēmējdarbības atbalsta iespējas un nepieciešamību vairāk domāt par sabiedrības izglītošanu vides

Soli pa solim uz jaunu attīstības programmu Kurzemes reģionam

Aktīvi turpinās “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam” izstrāde.  2019.gadā tika uzsākts un 2020.gada pirmajā pusgadā turpinās darbs pie pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošanas, izveidotas attīstības programmas vadības un izstrādes darba grupas. No 1.jūnija līdz 30.jūnijam tika organizēta kurzemnieku aptauja ar mērķi – izzināt galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificētu

Kurzemes plānošanas reģions aicina piedalīties darba grupā “Labklājība un sociālie pakalpojumi”

Šī gada 14. jūlijā plkst. 10.30 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros Kuldīgas mākslas namā notiks otrā darba grupa “Labklājība un sociālie pakalpojumi”. Uz pasākumu tiek aicināti sociālās jomas speciālisti no dažādām jomām. Tematiskā darba grupa “Labklājība un sociālie pakalpojumi” ir jau otrā no Kurzemes plānošanas reģiona organizētā darba grupu cikla attīstības

Pašvaldību plānotāji tiekas Rojā un diskutē par kultūras attīstības iespējām Kurzemē

Šī gada 1. jūlijā Kurzemes plānošanas reģions aicināja pašvaldību ekspertus, plānošanas speciālistus un citus interesentus uz pasākumu kopumu Rojas brīvdabas estrādē. Pasākums bija veltīts aktualitātēm plānošanas jomā un Kultūras jomas aktuālajiem izaicinājumiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas ietvaros.

Aicinām piedalīties aptaujā Kurzemes reģiona attīstības plānošanai

Kurzemes plānošanas reģions aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, lai izzinātu galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificētu galvenās problēmas un izaicinājumus. Aptauja, ko iespējams aizpildīt tiešsaistē https://saite.lv/esdaruKurzemi laikā no šī gada 1.jūnija līdz 30.jūnijam, ir nozīmīgs posms Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē. Šī gada sākumā Kurzemes plānošanas reģions uzsāka