Rojā notiks seminārs plānotājiem un darba grupa par kultūras jomu Kurzemes attīstības plānošanai

Šī gada 1.jūlijā Kurzemes plānošanas reģions aicina pašvaldību ekspertus, plānošanas speciālistus un citus interesentus uz pasākumu kopumu Rojas brīvdabas estrādē, kas būs veltīts gan aktualitātēm plānošanas jomā, gan Kultūras jomas aktuālajiem izaicinājumiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas ietvaros. 1.daļa, plkst. 10.00 – 12.30 Seminārs plānotajiem un citiem interesentiem par aktualitātēm attīstības plānošanas jomā no Vides

Uzsākta jaunas Attīstības programmas izstrāde Kurzemes plānošanas reģionam

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2019.gada 20.decembrī rakstiskajā procedūrā pieņēmusi lēmumu Nr. 03/19 (1.§) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Plānošanas reģionu Attīstības programmu izstrādi nosaka Reģionālās attīstības likuma 16.’pantā, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā, 11.panta 1.punktā