Pieejams jauns karjeras pašizpētes rīks

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izstrādājusi jaunu karjeras pašizpētes rīku 9. – 12. klašu skolēniem “NIID.lv karjeras izvēles testi”. Rīkā iekļautie testi paredzēti kā palīglīdzeklis karjeras atbalsta nodrošināšanā pusaudžiem un jauniešiem, sniedzot iespēju novērtēt savu interesi par dažādām profesionālajām jomām, noskaidrot svarīgākās darba vērtības, apzināties savas stiprās un vājās puses, kā arī iegūt personības raksturojumu