Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperte Ingrīda Muraškovska: mēs esam ieinteresēti pieaugušo izglītībā iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku

Piedāvājam Jums iepazīties ar muzizglitiba.lv veikto interviju ar Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperti Ingrīdu Muraškovsku. Intervija kā viens no labās prakses stāstiem pieejama muzizglitiba.lv mājas lapā. Atšķirībā no citiem izglītības veidiem, pieaugušo izglītība šobrīd vēl ir komplicēts un nepietiekami apgūts lauks, jo šajā jomā nav tik vienota darba sistēma, kā tas ir, piemēram, vispārējā izglītībā. Vienlaikus,