Kurzemes reģionā spriedīs par pieaugušo izglītības attīstību

28.februārī Skrundā notiks Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības tīkla sanāksme ” Jaunā plānošanas perioda perspektīvas pieaugušo izglītībā”. Plānots, ka sanāksmes dalībnieki varēs iepazīties ar Skrundas novada pieredzi darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem un uzzināt par Izglītības un prasmju pamatnostādņu izstrādes procesu jaunajam plānošanas periodam. Strādājot grupās, dalībnieki apspriedīs diagnostikas seminārā izstrādātos priekšlikumus un veidos kopīgo

Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperte Ingrīda Muraškovska: mēs esam ieinteresēti pieaugušo izglītībā iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku

Piedāvājam Jums iepazīties ar muzizglitiba.lv veikto interviju ar Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperti Ingrīdu Muraškovsku. Intervija kā viens no labās prakses stāstiem pieejama muzizglitiba.lv mājas lapā. Atšķirībā no citiem izglītības veidiem, pieaugušo izglītība šobrīd vēl ir komplicēts un nepietiekami apgūts lauks, jo šajā jomā nav tik vienota darba sistēma, kā tas ir, piemēram, vispārējā izglītībā. Vienlaikus,