Kurzemes kultūras programmai 2020. gadam pieteikti 106 projekti

Kurzemes plānošanas reģions jau sesto gadu īsteno Kurzemes kultūras programmas projektu, kas tiek īstenots VKKF mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” ietvaros. Šogad Kurzemes kultūras projektiem pieejamais finansējums ir EUR 115 500. Šobrīd ekspertu komisija 6 personu sastāvā aktīvi darbojas pie projektu izvērtēšanas. Kopumā tika saņemti 106 projekti par kopsummu EUR 446 996.

Kurzemes kultūras programmai saņemts rekorddaudz pieteikumu

Šogad Kurzemes kultūras programmai, ko ar “Latvijas Valsts mežu” un Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions, esam saņēmuši rekordlielu pieteikumu skaitu – 132 projektus! Šobrīd norisinās darbs pie projektu apkopošanas un vērtēšanas, bet konkursa rezultāti būs zināmi pēc 25.aprīļa.