2013.gada 21.novembrī Saeimas trešajā lasījumā tika apstiprināti grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas nosaka, ka sākot ar 2014.gada 1.janvāri, sabiedriskā transporta organizēšanas funkcija ir nodota Sabiedriskā transporta padomei un VSIA „Autotransporta direkcija”.

Kurzemes plānošanas reģiona logo

Saskaņā ar grozījumiem likumā, sākot ar 01.01.2014. plānošanas reģionu kompetencē ir: sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem maršrutu tīklā; noskaidrot un apkopot plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā; apsekot pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniegt priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos;

09.07.2014 REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

Kurzemes plānošanas reģiona logo

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas darbības mērķis ir nodrošināt Kurzemes reģiona iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Sabiedriskā transporta komisija ir KPR attīstības padomes izveidota lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par sabiedriskā transporta pakalpojumiem Kurzemes reģionā. Sabiedriskā transporta komisijas priekšsēdētājs ir Aleksandrs Lange (Kuldīgas novada domes priekšsēdētaja vietnieks). Sabiedriskā transporta komisija veic