Projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” apraksts

Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” Projekts: LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā”/ “Entrepreneurship support measures in the Kurzeme Planning Region” Saīsinātais nosaukums: Entrepreneurship in Kurzeme Projekta īstenošanas laiks: 30.06.2021. – 29.04.2024. (34 mēneši) Vadošais partneris: Kurzemes plānošanas reģions, LV Projekta

Projektā Business Support paveiktais

Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta LLI – 131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (BUSINESS SUPPORT) Kurzemes plānošanas reģions periodā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam kā partneris īstenoja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020) projektu Nr. LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta

Noderīgi video uzņēmējiem

Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta LLI – 131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (BUSINESS SUPPORT) Projekta  “Business Support” ietvaros tā partneri sagatavojuši vairākus uzņēmējiem noderīgus video gan par projektā iesastītajā organizācijām, gan tādām aktuālām tēmām kā eksports un mentoru apmācības. Zemgales plānošanas reģions Aizkraukles biznesa

Kurzemes plānošanas reģions aicina uz semināru-darba grupu Ventspilī

Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta LLI – 131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (BUSINESS SUPPORT) Kā izveidot interesantu stāstu, kā pareizi pasniegt savu produktu/pakalpojumu, kā pareizi izmantot vizuālos materiālus? 23.martā 11:00– 16:00 Ventspilī izzini padomus un knifus veiksmīgai pārdošanai un vienkārši gūsti patīkamas emocijas un

Kurzemes plānošanas reģions aicina uz semināru-darba grupu Liepājā

Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta LLI – 131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (BUSINESS SUPPORT) Šī gada 16.martā Kurzemes plānošanas reģions rīko semināru – darba grupu  “Produkta/pakalpojuma virzīšana tirgū”. Liepājas uzņēmējiem būs lieliska iespēja uzzināt vairāk par pārdošanu, vērtības definēšanu kā arī noskaidrot kā pasniegt

Uzlabota Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietne

  Kurzemes plānošanas reģions ir uzlabojis timekļa vietni www.kurzemesregions.lv, padarot to lietotājam draudzīgu un ērti izmantojamu. Tīmekļa vietnes uzlabošana tika veikta ar mērķi – uzlabot komunikāciju ar Kurzemes plānošanas reģiona kientiem, tādējādi veicinot arī projekta ietvaros sagatavoto materiālu nodošanu mērķa grupām un ieinteresētajām personām. Paralēli vispārējiem tīmekļa vietnes uzlabošanas darbiem, tika izstrādāta funkcionalitāte, kas atvieglo

Pieejami E-apmācību kursi par 5 tēmām

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs ir izstrādājis E-apmācību kursus izmantojot multimediju rīkus aptverot tādas tēmas kā mārketings, komunikācijas, E-vide, angļu valoda un līgumi. Katrā no tēmām apkopota informācija par attiecīgās tēmas nozīmi uzņēmējdarbības veikšanā, īpaši akcentējot eksportu un sadarbību ar citu valstu pārstāvjiem. Ar mērķi precīzi attēlot attiecīgās tēmas nozīmīgumu uzņēmējdarbībā katrā no tām ir

KAS JĀZINA, UZSĀKOT DARBĪBU EKSPORTA TIRGOS!

Šī gada 25. oktobrī Kurzemes plānošanas reģions Kuldīgā rīkoja apmācības uzņēmējiem “Kas jāzina uzsākot darbību eksporta tirgos!” Apmācību ietvaros uzņēmējiem bija iespēja noskaidrot nianses saistībā ar niansēm darbojoties eksporta tirgos, kā arī kā sagatavot piedāvājumu eksportam, kā komunicēt ņemot vērā mērķa valsts specifiskās prasības. Tika nodrošināta dažādu situāciju izspēle atspoguļojot dažādu valstu situācijas iesaistot apmeklētājus, lai nodrošinātu labāku situācijas izpratni. Praktiskajā

Kurzemes plānošanas reģions aicina uz apmācībām veltītām eksportam

Šī gada 25. oktobrī Kurzemes plānošanas reģions Kuldīgā rīko apmācības uzņēmējiem “Kas jāzina uzsākot darbību eksporta tirgos!” Apmācības tiek organizēts projekta Nr. LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” ietvaros un sniegs iespēju Kurzemes uzņēmējiem ne tikai uzzināt vairāk par eksporta tirgu apguvi, bet sastapties arī ar visu eksporta atbalsta organizāciju pārstāvjiem. Apmācību ietvaros Baltijā

Izstrādāts noteikumu apkopojums 10 valstīm 5 sektoros

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs eksporta un ekonomiskās attīstības veicināšanai apkopojis informāciju par desmit Latvijas uzņēmumiem pievilcīgiem eksporta tirgiem vairākās nozarēs – pārtikas nozarē, tekstila nozarē, kokapstrādē, metālapstrādē un mašīnbūvē.  Uzņēmēji varēs ērti iegūt informāciju par eksporta nosacījumiem uz ASV, Austrāliju, Baltkrieviju, Dāniju, Kanādu, Krieviju, Norvēģiju, Somiju, Turciju un Ukrainu. Izstrādātais noteikumu apkopojums sniedz informāciju