Kurzemes plānošanas reģions Saldū īsteno pēdējo no 5 plānotajiem semināriem-darba grupām

Šī gada 27. septembrī Kurzemes plānošanas reģions Saldū īstenoja 5. semināru – darba grupu, kura bija pēdējā no pasākumu ciklā plānotā. Šo pasākumu ietvaros uzņēmējiem bija lieliska iespēja konsultēties ar ekspertiem eksporta jomā par dažādām niansēm uzsākot darbību eksporta tirgos, kā arī par riskiem un iespējām kurus tos sagaida. Šo iespēju Kurzemes uzņēmēji arī aktīvi izmantoja uzdodot

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS SALDŪ AICINA UZ SEMINĀRU UZŅĒMĒJIEM PAR EKSPORTA IESPĒJĀM

Šī gada 27. septembrī Kurzemes plānošanas reģions Saldū rīko semināru-darba grupu uzņēmējiem “Iespējas un izaicinājumi populārākajos eksporta galamērķos”. Seminārs tiek organizēts projekta Nr. LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” ietvaros un sniegs iespēju Kurzemes uzņēmējiem ne tikai uzzināt vairāk par eksporta tirgiem sava biznesa attīstībai, bet arī iepazīsies ar citu uzņēmēju

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS UZSĀK 5 SEMINĀRU-DARBA GRUPU ĪSTENOŠANU

Kurzemes plānošanas reģions 1. ceturksnī uzsāka 5 darba grupu-semināru īstenošanu, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumu iesaisti eksporta tirgos. 2018.gada 26.martā sadarbībā ar Liepājas Biznesa inkubatoru tika rīkots seminārs-darba grupa “Produkta/pakalpojuma pievienotās vērtības radīšana” (turpmāk-seminārs). Semināra ietvaros tika sniegtas atbildes par pievienotās vērtības radīšanu un par niansēm kuras jāņem vērā izejot eksporta tirgos. Pastiprināts uzsvars tika

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PĀRSTĀVJI PIEDALĀS APMĀCĪBĀS “TOOLS AND METHODS FOR THE MENTOR DEVELOPMENT”

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra pārstāvji laikā no 29. līdz 31. augustam Pāvilostā piedalījās apmācībās “Tools and methods for the mentor development” (turpmāk – Apmācības). Apmācību ietvaros dalībniekiem tika sniegta informācija saistībā ar pieaugušo apmācību metodēm un struktūru, kā arī par apmācību rīkošanas plānošanas un īstenošanas posmiem attiecīgi piesaistot tām kādu no apmācību teorijām. Pēc

PROJEKTA “UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA SISTĒMAS IZVEIDE UN PIEEJAMĪBA ZEMGALĒ, KURZEMĒ UN ZIEMEĻLIETUVĀ” ATKLĀŠANAS KONFERENCE

Kurzemes plānošanas reģiona (turpmāk – KPR) pārstāvji 2017.gada 21.aprīlī piedalījās Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fonda 2014-2020 gada plānošanas perioda “Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas”  projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (turpmāk – Projekts) sākuma konferencē un vadības komitejas sēdē. Abi plānotie pasākumi tika rīkoti vienā laika periodā ar

PROJEKTS “UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA SISTĒMAS IZVEIDE UN PIEEJAMĪBA ZEMGALĒ, KURZEMĒ UN ZIEMEĻLIETUVĀ”

Programma: Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Projekts: Projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ “Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania” Saīsinātais nosaukums: BUSINESS SUPPORT Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši) Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions, LV Projekta partneri: Kurzemes Plānošanas reģions, LV; Aizkraukles novada pašvaldība, LV;