Projekta SMART PLANNING ietvaros norisinājusies “Inovāciju nometne” un pieredzes apmaiņas vizīte Polijā

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’(Viedā plānošana/SMART PLANNING) ietvaros septembrī notikusi “Inovāciju nometne” Lietuvā, savukārt oktobrī  – pieredzes apmaiņas vizīte “Labās prakses piemēri reģionālajai inovāciju stratēģijai un viedās specializācijas attīstībai” Polijā. Nometnes ietvaros laikā no 2. – 3. septembrim Lietuvas kūrkortpilsētā Palangā ar komandas

Projekta SMART PLANNING ietvaros notiks pārrobežu diskusija par sadarbības potenciālu starp Kurzemes un Klaipēdas reģioniem

Šī gada 27. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00 Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 431 “Smart planning” ietvaros notiks pārrobežu diskusija par sadarbības potenciālu starp Kurzemes un Klaipēdas reģioniem. Diskusijā piedalīsies dalībnieki no Lietuvas un Latvijas. Uz pasākumu tiek aicināti galvenokārt pašvaldību attīstības speciālisti un plānotāji, kā arī uzņēmēji, organizācijas

Noslēgušās diskusijas par prioritārajiem virzieniem un rīcībām Kurzemes reģiona attīstībai

Februārī Kurzemes plānošanas reģions organizēja vairākas tiešsaistes sanāksmes, lai ar dažādu iestāžu, tai skaitā arī ministriju, pašvaldību un NVO pārstāvjiem diskutētu par rīcību virzieniem un rīcībām, kas izstrādāti Kurzemes reģiona attīstības programmas 2021. -2027. gadam izstrādes ietvaros. Kopumā 6 diskusijās iesaistījās vairāk nekā 300 dažādu jomu ekspertu, kuri gan atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona paveikto

Kurzemes plānošanas reģions aicina uz diskusijām par Attīstības programmas 2021 -2027 rīcības virzieniem un rīcībām

      Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2019.gada 20.decembrī rakstiskajā procedūrā pieņēma lēmumu Nr. 03/19 (1.§) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Plānošanas reģionu Attīstības programmu izstrādi nosaka Reģionālās attīstības likuma 16.’pantā, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas

Diskutē par ekonomikas un tūrisma jomām Kurzemes plānošanas reģiona attīstībai

2020.gada 30. septembrī, rudenīgās noskaņās Usmas tautas namā notika tematiskā darba grupa “Ekonomika un tūrisms” Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 431 “Smart planning” (Viedā plānošana) ietvaros. Tajā piedalījās gan pārstāvji no valsts un pašvaldību iestādēm, gan biedrībām un nevalstiskā sektora, kā arī citi Kurzemes plānošanas reģiona attīstībā un izaugsmē ieinteresētie.

Aicinām uz tematisko darba grupu “Ekonomika un tūrisms” Kurzemes plānošanas reģiona attīstībai

Šī gada 30. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30 Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 431 “Smart planning” un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros Usmas tautas namā notiks tematiskā darba grupa “Ekonomika un tūrisms”. Uz pasākumu tiek aicināti pašvaldību uzņēmējdarbības un attīstības speciālisti, plānotāji, uzņēmēji un to

Ar sanāksmi Liepājā sācies projekts plānošanas jomā SMART PLANNING

2020.gada 18.jūnijā Liepājā notika Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI 431 SMART PLANNING jeb “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana) uzsākšanas sanāksme. Divu gadu projekts ar diviem sadarbības partneriem tika uzsākts šī gada 1. jūnijā, projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions un partneris Lietuvā ir Klaipēdas reģiona asociācija.

LLI 431 SMART PLANNING projekta apraksts

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar asociāciju “Klaipēdas reģions” īsteno Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLI 431 SMART PLANNING jeb “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana). PROJEKTA MĒRĶIS Projekta mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu