AICINĀM GODINĀT STARPTAUTISKO PERSONU AR INVALIDITĀTI DIENU 3.DECEMBRĪ

Pasaulē ir vairāk kā miljards cilvēku (15% no cilvēces) ar dažādām īpašām vajadzībām, kam, kā ikvienam cilvēkam, ir tiesības uz pilnīgu un vienlīdzīgu cilvēktiesību realizāciju un līdzdalību sabiedrībā. Lai palīdzētu realizēt savas cilvēktiesības,  ANO 1993.gadā pieņēma Paraugnoteikumus par vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti, saskaņā ar kuriem, cita starpā, noteiktas arī tiesības uz rehabilitāciju, atbalstu un

PROJEKTA OTRĀ DARBA GRUPAS SANĀKSME

25. oktobrī Liepājā notika projekta “Saredzi citādāk” LLI-212 otrā darba grupas tikšanās, kuras laikā projekta partneri apsprieda projekta pirmā pusgada sasniegtos rezultātus. Kurzemes plānošanas reģions un pārējie projekta parneri (Dienos Veiklos Centras,Liepāja, Saldus novada pašvaldība, Klaipėdos miesto socialinės paramos centras) ir uzsākuši savas plānotās aktivitātes, ir piedalījušies projekta atklāšanas pasākumā Klaipēdā, kur informēja plašāku sabiedrību par projektā

PROJEKTA PIEREDZES APMAIŅA LATVIJĀ UN LIETUVĀ

Š.g. 12. un 13. oktobrī notika Interreg Latvia – Lithuania Programme atbalstīta projekta “Saredzi citādāk” Nr. LLI-212 pirmais pieredzes apmaiņas brauciens, kuru organizēja Kurzemes plānošanas reģions. Braucienā piedalījās visu piecu projekta partneru pārstāvji, kā arī Kurzemes pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Pirmajā dienā dalībnieki apmeklēja Klaipēdas pilsētas sociālo dienestu. Pēc laipnās sagaidīšanas, sociālā dienesta

PROJEKTA ATKLĀŠANAS PASĀKUMS

Š.g. 30.augustā Klaipēdā notika Interreg Latvia – Lithuania Programmeietvaros īstenotā projekta “Saredzi citādāk” LLI-212 atklāšanas pasākums. Kopumā pasākumu apmeklēja turpat 50 interesenti, ieskaitot projekta partnerus no Kurzemes plānošanas reģiona, Liepājas, Saldus, Kretingas un Klaipēdas pašvaldībām.  Plašāka sabiedrība un interesenti no dažādām organizācijām tika iepazīstināti ar projekta plānotajiem rezultātiem, kā arī ar vērtīgu pieredzi iepazīstināja Liepājas neredzīgo biedrība,

Notikusi projekta uzsākšanas sanāksme

Šā gada 13. jūlijā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar diviem Latvijas un diviem Lietuvas partneriem (Saldus novada pašvaldība, Liepājas pilsētas dome, Kretingas Dienas aktivitāšu centrs un Klaipēdas pilsētas sociālais dienests) organizēja pirmo projekta uzsākšanas sanāksmi Saldū, kuras laikā tikās projekta darba grupas un vadības grupas pārstāvji no projekta partneru organizācijām. Tikšanās laikā tika izrunātas projekta

Projekts “Saredzi citādāk”

Projekts “Saredzi citādāk” (projekta nosaukums angliski “See Another Way”, akronīms “I See”) Projekta numurs: LLI-212 PROJEKTA MĒRĶIS: veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invalditāti un uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā. Mērķi plānots sasniegt stiprinot sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni, paaugstinot speciālistu kompetences un pilnveidojot infrastruktūru, tādējādi uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivititāti un dažādību. Pielāgojumi personām

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros iepazīst sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzi Rīgā

2018.gada 6.novembrī   Šī gada 31.oktobrī – 1.novembrī Kurzemes pašvaldību, sociālo dienestu, nevalstisko organizāciju, valsts sociālās aprūpes centru un mediju pārstāvji projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem Rīgā. Šis ir jau trešais projektā “Kurzeme visiem” organizētais

“Kurzeme visiem” projekta partneri apspriež aktualitātes un DI plāna īstenošanu

18. oktobrī  Liepājā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” vadības komandas un partneru pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu projekta aktualitātes un turpmāk veicamos darbus. Labklājības ministrijas nesenais lēmums par “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. – 2020. gadam”apstiprināšanu ļāvis projekta partneriem spert lielu soli uz priekšu, lai turpinātu iesāktos darbus nepieciešamās infrastruktūras izveidei vai uzlabošanai sabiedrībā balstītu sociālo

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns

2018.gada 5.oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Tas nozīmē, ka pašvaldības var turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē. “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam” Pielikumi Nr.1-14 Pielikumi Nr.15.- 19. BSAC reorganizācijas plāni: 15.pielikums Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnunama

Apstiprināts Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns

2018. gada 5. oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Tas nozīmē, ka pašvaldības var turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās infrastruktūras  attīstību Kurzemē. “Deinstitucionalizācijas procesā Kurzemē kopumā plānots investēt gandrīz 14 miljonus eiro Eiropas Savienības fondu, valsts un pašvaldību līdzekļu. Ar