Aizvadīta nometne „Šurum-burums 2018”

No 17. līdz 21.jūlijam Kazdangas atpūtas kompleksā „Lauku kūrorts”  Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA “PURE Academy”  projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizēja neaizmirstamu nometni “Šurum-burums 2018”. Nometnes mērķis bija radīt vidi, kurā aizraujošā atmosfērā kopīgi darboties bērniem un viņu ģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem. Nometnes laikā 45 dalībnieki devās kopīgā piedzīvojumā, kurā

Uzņemošās ģimenes tiekas aizraujošā nometnē “Krāsu ekspedīcija”

No 27. līdz 29. jūlijam projekta „Kurzeme Visiem” ietvaros norisinājās nometne „Krāsu ekspedīcija 2018”, kuras mērķis bija neformālā atmosfērā iepazīstināt potenciālās audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, kuri saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus. Nometnē 40 dalībnieki izpaudās kopējā dejā, dziesmā, rokdarbos, eksperimentos, dažādās sporta aktivitātēs un

Aizvadīts starpreģionu forums par DI procesu un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām

15.jūnijā Jelgavā visas dienas garumā notika starpreģionu forums par un ap deinstitucionalizācijas procesu Latvijā “DI. Status Quo. Quo Vadis?”. Forumā piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa, uzstājoties par tēmu ““Vai tiešām bērni uzaug ģimenē?”. Projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa forumā “DI. Status Quo. Quo Vadis?” Forums norisinājās trīs

Nometne uzņemošajām ģimenēm sevis un bērnu iepazīšanai

Kurzemes plānošanas reģions aicina pieteikties dalībniekus diennakts piedzīvojumu nometnei personām un ģimenēm, kuras apsver iespēju kļūt vai jau ir kļuvušas par aizbildni, adoptētāju vai audžuģimeni. Nometne notiks no 27. – 29. jūlijam Olaines novadā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un viena dalībnieka līdzmaksājums ir tikai 20EUR, bet ģimenes – 30-50EUR! Nometne tiek organizēta kā nedēļas nogales piedzīvojumu

Aicinām pieteikties dalībniekus projekta līdzfinansētai vasaras nometnei ŠURUM–BURUMS!

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros no 17. – 21. jūlijam (5dienas, Aizputes novada Cīravā) notiks diennakts piedzīvojumu nometne ŠURUM-BURUMS, kurā aicinām piedalīties bērnus un pusaudžus (10-16.g.v.), kā arī viņu vecākus, lai saliedētu savu ģimeni, iepazītu citas ģimenes, kā arī  Kurzemes bērnunamos dzīvojošos bērnus! Dalībnieku maksājums – tikai no 50 EUR! Aicinām pieteikties laicīgi – dalībnieku skaits ierobežots! Vairāk

Valsts kontrole atzinīgi novērtē deinstitucionalizācijas nepieciešamību Latvijā

Informējam, ka  Valsts kontrole 11.04.2018. ir publicējusi revīzijas ziņojumu “Deinstitucionalizācija – iespēju tilts cilvēkiem ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā”, kurā atzinīgi novērtējusi Labklājības ministrijas lēmumu kā vienu no trim sociālo pakalpojumu politikas virzieniem 2014.–2020.gadam īstenot deinstitucionalizācijas (DI) procesu. Aicinām iepazīties ar ziņojuma kopsavilkumu, pamata ziņojumu un eksperta ziņojumu. Ziņojuma sagatavošanas laika Valsts kontroles pārstāvji  tikās arī ar projekta „Kurzeme visiem”

Saskaņošanai pašvaldībām nodots Kurzemes reģiona DI plāns 2017. – 2020. gadam

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir izstrādāta Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija un 17.01.2018. nodota saskaņošanai visām 20 Kurzemes pašvaldībām. Pielikums: Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija Pielikumi Nr.1 – Nr.14. Pielikums: Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnunama reorganizācijas plāns Pielikums: Sociālās aprūpes nama „Selga” reorganizācijas plāns Pielikums:

Kuldīgā tiekas projekta „Kurzeme visiem” partneri

Lai pārrunātu projekta aktualitātes un tālāko rīcību projekta ieviešanā, 2017.gada 6.decembrī Kuldīgā tikās partneri gan no pašvaldībām, gan Valsts sociālā aprūpes centra „Kurzeme”. Partneru galvenā uzmanība tika veltīta jautājumiem par projekta mērķa grupu pārstāvjiem izstrādāto individuālo atbalsta plānu aktualizēšanu, Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu partnerorganizācijās, kā arī par to sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanu, kuru

Kurzemes reģiona pārstāvji iepazīst DI īstenošanas pieredzi Latvijā

Lai iepazītu Latvijā esošo pieredzi sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšanā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 29.-30.novembrī tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pašvaldību, NVO, mediju un sociālo pakalpojumu sniedzēju 30 pārstāvjiem uz 8 vietām Jelgavas, Rīgas un Siguldas pašvaldībās. Kopumā dalībnieki iepazina, kā sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sniedz dienas aprūpes centros,  grupu

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānā piedāvātie risinājumi

Šī gada novembrī Kurzemes iedzīvotājiem tika piedāvāts iepazīties un apspriest Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas  plāna (KPR DI plāns) 2.redakcijā iekļautos risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu labākai pieejamībai. Saskaņā ar KPR DI plāna mērķi, ir nepieciešams noteikt Kurzemē īstenojamās rīcības, lai specifiskām iedzīvotāju grupām* nodrošinātu viņu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un novērstu nokļūšanu institūcijās. KPR DI