Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpetes nosacijumi

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.

Ievietošanas datums:
16.05.2013

Termiņš:
27.05.2013

Līgumcena EUR (bez PVN)

2880 LVL

Piegādātājs/Piezīmes

SIA Tritone Studio