Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

nosleguma konference

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.

Ievietošanas datums:
13.01.2015

Termiņš:
15.01.2015

Līgumcena EUR (bez PVN)

1075 EUR (Līgums Nr. 8-5/LLV-393/06 23.01.2015.)

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “Legalia”