Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

nolikums

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

pakalpojuma ligums

Iepirkuma Nr.

iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 prim panta 16.daļas 4.punkta kārtībā

Ievietošanas datums:
03.04.2014

Termiņš:
09.04.2014

Līgumcena EUR (bez PVN)

23152.93

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “Cogitari”