Pakalpojuma ietvaros par “Sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanu pilngadīgām personām ar GRT sagatavošanai pārejai no institūcijas uz dzīvi sabiedrībā deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros” – mentori kopā ar saviem sadarbības cilvēkiem, devās iepazīt Liepājas Neredzīgo biedrības Dvēseles veldzes dārzu. Nodibinājums “Sociālā atbalsta un izglītības fonds” struktūrvienība – Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja” sadarbojas ar 14 cilvēkiem, kuri pēc sociālā aprūpes institūcijas gatavojas uzsākt dzīvi Liepājas pašvaldības grupu dzīvoklī.
 

Šobrīd  projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jau sagatavoti un uz dzīvi Saldus un Cēsu novados pārgājuši septiņi cilvēki, bet vēl turpinās 17 cilvēku sagatavošana.

Atgādinām, ka cilvēku ar GRT pāreja uz dzīvi sabiedrībā ir cieši saistīta ar grupu dzīvokļu izveidi, tāpēc sagatavošanas process projekta ietvaros tiks turpināts līdz ar jaunu šo pakalpojumu vietu pieejamību Kurzemes reģionā.

Plašāk par jauno infrastruktūru Kurzemē, kas top vai jau ir tapusi deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai, varat uzzināt digitālā brošūrā, kas pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Informācija daļēji pārpublicēta no SAIF Kurzemes ģimeņu atbalsta centra “Liepāja” lapas Facebook: https://www.facebook.com/saifliepaja/photos/pcb.546185627023693/546184480357141

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/.