Lart Lit projekta MEDWwater logo ansamblis

Zāles ir jālieto atbildīgi, kā arī jāparūpējas, lai nederīgās zāles nonāktu nevis atkritumos vai kanalizācijā, bet tiktu pareizi utilizētas! Mūsu atbildīga rīcība ar zālēm var pasargāt vidi no piesārņojuma un nevajadzīgas “zāļošanas”! 

“Dabai Tableti Nevajag!”

Uzzini, kāpēc ir svarīgi nederīgās zāles nodot aptiekās, lai mazinātu to nonākšanu sadzīves atkritumos un kanalizācijā!

Kā zāles nonāk dabā? Kāda ir zāļu ietekme uz vidi un mums – cilvēkiem. Vai mēs paši varam ko darīt, lai uzlabotu situāciju?

Kad zāles kļūst nederīgas? Ko ar tām darīt un kā tās sagatavot nodošanai aptiekā?

Kas ir nederīgās zāles?

 • Medikamenti ir nederīgi, ja:
  • tiem ir beidzies derīguma termiņš;
  • nav zināms to pielietojums;
  • nav salasāms to nosaukums;
  • tie ir nepareizi uzglabāti;
  • mainījies to izskats, smarža vai garša;
  • bojāts to iepakojums. 
 • Katrā zāļu vai medikamentu lietošanas instrukcijā ir iekļauta informācija, kā pareizi rīkoties, zāles izmetot, un tā būtu jāievēro.

Kā zāles var nonākt vidē?

 • Pētījumu centra SKDS pagājušajā gadā veiktās aptaujas dati liecina, ka tikai 13 % Latvijas iedzīvotāju nodod nederīgas zāles aptiekās to pareizai utilizācijai.
 • Nederīgie medikamenti bieži nonāk sadzīves atkritumos un kanalizācijā.
 • Poligonu attīrīšanas iekārtas, kā arī komunālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav projektētas pilnīgai attīrīšanai no farmaceitiski aktīvajām vielām, tāpēc tās var nonākt vidē.
 • Starptautiski zinātniskie pētījumi liecina, ka farmaceitiski aktīvās vielas pēc dažiem gadiem jau var tikt konstatētas atkritumu poligona notekūdeņos.
 • Zinātnieki, pētot zāļu aktīvo vielu klātbūtni notekūdeņos, kā arī Latvijas un Lietuvas upēs un ūdenstilpēs, ir secinajuši, ka daudzviet šīs vielas ir tuvu vai pārsniedz koncentrāciju, ko pieņemts uzskatīt par videi drošu.

Kur nodot nederīgās zāles un medikamentus?

 • Nederīgie medikamenti un zāles ir jānodod aptiekās!
 • Mūsu kampaņas partneri ir liela daļa Latvijas aptieku, kuras labprāt pieņems nederīgās zāles
 • Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likumu noteikto kārtību, aptiekām Latvijā nav pienākuma pieņemt nederīgos medikamentus, bet  ap 75% aptieku to ir uzņēmušās brīvprātīgi.
 • Košā uzlīme Tevi informēs, ka šajā aptiekā pieņem nederīgās zāles!

Kā nodot nederīgās zāles un medikamentus?

 • Katrā zāļu vai medikamentu lietošanas instrukcijā ir iekļauta informācija, kā pareizi rīkoties, zāles izmetot.
 • Nederīgie medikamenti pirms nodošanas aptiekā ir jāizņem no ārējā iepakojuma – kastītēm!
 • Tablešu plāksnītes, pudelītes, ampulas, ziežu tūbiņas jāieliek maisiņā.
 • Zāļu pudelīšu un tūbiņu vāciņiem ir jābūt cieši aizskrūvētiem.
 • Aptiekā tās nodod farmaceitam vai arī noliec tās paredzētajā vietā, ja tāda pieejama.
 • Nederīgās zāles aptiekā tiek pieņemtas utilizācijai bez maksas!

Kāpēc kampaņa “Dabai Tableti nevajag”?

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar aptiekām un sadarbības partneriem uzsāk izglītojošu kampaņu “Dabai Tableti Nevajag”, kas norisināsies līdz  2023. gada vidum. Tās ietvaros sagatavoti informatīvi video, infografikas un citi materiāli, kā arī tiks veiktas publicitātes aktivitātes, lai:

 • skaidrotu, kāpēc ir svarīgi nederīgās zāles nodot aptiekās, tādējādi mazinot to nonākšanu sadzīves atkritumos un kanalizācijā;
 • aicinātu iedzīvotājus uz rīcību – nodot nederīgās zāles un medikamentus aptiekās, tādējādi veidojot jaunus, pozitīvus un videi draudzīgākus ieradumus!

Kampaņa tiek īstenota ar Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam finansiālu atbalstu projekta “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” (MEDWwater, LLI-527) ietvaros.

Par kampaņu “Dabai Tableti Nevajag” citur

Kas ir projekts “MEDWWater?”

Projekts “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” (MEDWwater LLI-527) tiek īstenots no 2021. gada februāra līdz šā 2023. gada jūnijam. 

Tā mērķis ir uzlabot farmaceitisko vielu piesārņojuma pārvaldības efektivitāti un stiprināt sadarbību starp valsts institūcijām un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem. Tā ietvaros Latvijas un Lietuvas zinātnieki pēta 25 farmaceitiski aktīvo vielu (FAV) piesārņojumu notekūdeņos ar mērķi meklēt risinājumus tā samazināšanai.

Projektā iesaistīti zinātnieki, vides eksperti un citi speciālisti no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Kurzemes plānošanas reģiona, Zāļu valsts aģentūras un Lietuvas Veselības ministrijas Valsts zāļu kontroles aģentūras, Klaipēdas Universitātes, kā arī Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas Institūts”.

Uzzini vairāk par projektu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.  Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions un MEDWwater Projekta partneri, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.