Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem

2018.gada 30.oktobrī Ministru kabinetā pieņemti noteikumi Nr. 665 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
Informācija par grozījumu nepieciešamību (anotācija) pieejama Ministru kabineta mājas lapā.