Kur uzzināt programmu piedāvājumu?

Visplašākais izglītības programmu piedāvājums ir pieejams Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē (sasaistīt ar linku: www.niid.lv). Lodziņā, kurā tiek piedāvāta programmu izvēle, jāatzīmē.

Profesionālās kvalifikācijas ieguve Profesionālā pilnveide un kursi

Pēc tam var izvēlēties programmu veidu, mācību tematisko jomu, norises vietu, mācību valodu, izglītības iestādi u.c.

Kā izvēlēties izglītības programmu veidu?

Pieaugušo izglītību īsteno trīs veidu programmas:

  • Profesionālās tālākizglītības;
  • Profesionālās pilnveides;
  • Neformālās izglītības.

Kā atrast dzīves vietai tuvāko izglītības piedāvājumu?

Kur vēl var saņemt ieteikumus vai konsultāciju?

Profesionālas konsultācijas sniedz karjeras konsultanti. Viņi ir pieejami Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs, augstskolās un profesionālās izglītības iestādēs.

Internetā publicēto informāciju par izglītības iespējām var palīdzēt atrast bibliotekāri – digitālie aģenti.

Ieteikumi dažādām dzīves situācijām saistībā ar mācīšanos ir atrodami portālā Mana Latvija. Dari digitāli  https://mana.latvija.lv/muzizglitiba-un-pieauguso-izglitiba/).

Ja ir kāda sarežģītāka situācija, jautājumus var iesūtīt e-konsultantam  http://www.niid.lv/e-konsultacijas)

Kā pārliecināties par izglītības programmas kvalitāti?

Katram programmu veidam ir savas prasības.

  • Profesionālās tālākizglītības programmām ir jābūt akreditētām.
  • Profesionālās pilnveides programmām ir jābūt licencētām.
  • Neformālās izglītības programmas patstāvīgi drīkst īstenot reģistrētas izglītības iestādes. Ja organizācija nav reģistrējusies kā izglītības iestāde, tai ir jāsaņem pašvaldības licence programmas īstenošanai.