2015.gada 26.februārī ar Kultūras ministriju tika noslēgts Deleģēšanas līgums par valsts  pārvaldes uzdevumu delēģēšanu kultūras jomā.

Deleģētie uzdevumi:

  • nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē;
  • apzināt un sagatavot nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu Plānošanas reģionā;
  • sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošajām institūcijām nodrošināt metodisko un konsultatīvo palīdzību kultūras speciālistiem Plānošanas reģiona pašvaldībās;

Ar līgumu var iepazīties šeit:

 

līgums