Šogad notiek aktīvs darbs pie nākamā 2021.-2027.gada perioda industriālās politikas izstrādes un ES fondu plānošanas. Jūsu viedoklis un pieredze šajā posmā ir ļoti nozīmīga, tāpēc aicinām Jūs piedalīties Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā diskusijā – darbnīcā, kur diskutēsim un izteiksim priekšlikumus kā reģionam attīstīt esošās un jaunas konkurētspējas priekšrocības.

ŠIS IR BRĪDIS, KAD JUMS IR IESPĒJA PAUST SAVU VIEDOKLI PAR JŪSU NOZARES NĀKOTNES ATTĪSTĪBAS VIRZIENU UN INVESTĪCIJU PIESAISTI.

Šeit īpaši svarīgi būtu piedalīties uzņēmējiem, publiskā sektora pārstāvjiem un akadēmiskā sektora pārstāvjiem, lai kopīgi izstrādātu reģiona un valsts nākotnes izaugsmes scenārijus.

PASĀKUMA PROGRAMMA:

10.30 – REĢISTRĀCIJA
10.45 – DARBNĪCAS IEVADSESIJA

  • Reģiona attīstības tendences (Plānošanas reģions)
  • Ekonomikas attīstības tendences un nākotnes scenāriji (Ekonomikas ministrija)

11.10 – DARBNĪCAS PIRMĀ DAĻA (Darbs grupās)
13.00 – PUSDIENU PĀRTRAUKUMS
13.30 – DARBNĪCAS OTRĀ DAĻA (Darbs grupās)
14.30 – KOPSAVILKUMS UN NOSLĒGUMS

Aicinām uz darbnīcu 11.jūnijā, no plkst. 10:30 līdz 14:30, Liepājas domē, Rožu iela 6, Liepāja. Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, tāpēc nenokavē un veido savu nākotni pats!
Reģistrācija šeithttps://ej.uz/regliepaja

Seko līdzi darbnīcas aktualitātēm arī Facebook.

EVITA FELDBERGA
Ekonomikas ministrijas, Nozaru politikas departaments, 67013023, Evita.Feldberga@em.gov.lv, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija, pasts@em.gov.lv,  www.em.gov.lv

Informāciju apkopoja:

Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Tel. 63807276

Par Kurzemes plānošanas reģionu:

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Tas apvieno 20 pašvaldības: 18 novadus – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novadi, kā arī 2 republikas līmeņa pilsētas – Liepāju un Ventspili.