Vēl joprojām par projekta EST-LAT Harbours ietvaros radīto katalogu dzirdam lielākoties pozitīvas atsauksmes, aizvien vairāk mūsu piekrastes ostās varam sastapt jaunus Igaunijas, Vācijas, Somijas un Zviedrijas burātājus, kuri mūs ir pamanījuši pēc dalības starptautiskajās laivu izstādēs, kurās mēs aktīvi reklamējām Igaunijas un Latvijas piekrasti kā pievilcīgu un attīstītu burātāju galamērķi. Kā ērtu palīgu projekta ietvaros radījām jau otro ostu kataloga izdevumu, kurā apkopotas Latvijas un Igaunijas ostas, tādēļ sadarbībā ar raidījumu Nautica TV, šī gada semptembrī uzsākta sižetu sērija par Kurzemes piekrastes jahtu ostām un to veiktajiem uzlabojumiem!

Pagājušās nedēļas raidījumā projekta vadītāja Aiga Meri pastāsta par to ar kādu nolūku tika radīts ostu katalogs, kā arī par dalību starptautiskajās laivu izstādēs!

 

Informāciju sagatavoja projekta vadītājas asistente Samanta Struža.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.