Ekonomikas ministrija turpina darbu pie atbalsta instrumentiem, kas būs vērsti uz komersantu atbalstu ekonomiskās darbības atjaunošanai. 

Informācija par valsts atbalstu uzņēmējdarbībai un nodarbinātajiem saistībā ar COVID-19 pieejama šeit: 
https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/covid_19/atbalsta_pasakumi_uznemejiem/
https://labsoflatvia.com/atbalsts#arkartejas-situacijas-laika

Papildu informācija par valsts atbalsta instrumentiem pieejama arī Labs of Latvia mājaslapā.
Aizpildi aptaujas anketu un informē mūs par sava uzņēmuma darbību un piedzīvotajām izmaiņām: ej.uz/Krizes_anketa
http://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsts-uznemejiem-arkarteja-situacija