Eiropas vieglās rūpniecības inovācijas un tehnoloģijas projekta (ELIIT) mērķis ir veicināt sadarbību starp MVU sektora uzņēmumiem un jaunu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem un nodrošinātājiem tādās nozarēs kā tekstils, apģērbs, ādas un apavu nozares. Starp tehnoloģiju sniedzējiem minētas tādas nozares kā mākslīgais intelekts, digitālās tehnoloģijas, lietu internets (IoT), un citi. Projekta mērķis ir uzlabot produktivitāti, vērtības ķēžu integrāciju, resursu optimizāciju un radīt jaunus augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus.

Sadarbības ir iespējams meklēt projekta oficiālajā vietnē: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit

Projekta ietvaros tiks atlasītas 25 sadarbības, tās tiks atbalstītas ar:

  • tiešo finansējumu 70 000 eiro apmērā;
  • apmācību programmu atkarībā no sadarbībā pārstāvēto pušu interesēm;
  • tīkošanās aktivitātes.

Uzsaukums ir atvērts līdz 2020. gada 17.martam, sīkāka informācija un pieteikšanās meklējama : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en
Avots un papildus informācija: http://www.een.lv/