Ministru kabinets š.g. 29. aprīļa sēdē apstiprināja jaunu atbalsta programmu, kas paredz atbalstu sporta centriem apgrozījuma krituma kompensācijai. Atbalsta programmu ieviesīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un tas uzņēmējiem būs pieejams pēc atbalsta programmas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

“Sports iekštelpās jau kopš pandēmijas sākuma ir ierobežoto pakalpojumu sarakstā. Neskatoties uz to, ka kopā ar nozari ir sagatavots epidemioloģiskās drošības protokols, nozare ir apliecinājusi gatavību strādāt un mēs esam vairākkārt aicinājuši starpinstitūciju darbības koordinācijas grupu dot “zaļo gaismu” individuālajām sporta nodarbībām iekštelpās, ekspertu vērtējumā risks joprojām esot augsts.

Ilgstošā dīkstāvē esošos iekštelpu sporta klubus, halles, baseinus un fitnesa centrus līdz šim piedāvātie krīzes atbalsta instrumenti sasniedza tikai daļēji, jo atbalsta mehānismi tika balstīti uz uzņēmumā strādājošo principa. Sporta centros darbinieku skaits ir mazs, savukārt telpu platības ir lielas. Tāpēc nozarei tiks kompensēti zaudējumi, kas radušies ilgstošo ierobežojumu dēļ,” norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Vienreizēju grantu jeb dāvinājumu piešķirs Covid-19 krīzes skartam komersantam tā  īpašumā, pārvaldībā vai nomā esoša sporta centra operacionālo izmaksu segšanai par komunālajiem maksājumiem, tai skaitā, elektrības, ūdens un siltuma apgādes, nekustamā īpašuma nomas, kā arī saistību maksājumiem, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojuma izmaksām no 2020.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Atbalstu varēs saņemt sporta centri – fitnesa centri, sporta klubi, sporta zāles, publiskas lietošanas peldbaseini, iekštelpu halles (volejbols, teniss), ledus halles, olimpiskie centri ar kopējo iekštelpu platību virs 500 m2.

Grantu apgrozījuma krituma kompensācijai varēs saņemt tāds komersants, kuram kopējais apgrozījuma kritums Covid-19 krīzes ietekmē 2020. gada decembrī un 2021. janvārī-martā, salīdzinot ar 2019. vai 2020. gada attiecīgo mēnešu apgrozījuma kopsummu, ir vismaz 60 %, un kuram uz pieteikšanās brīdi nav nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu nomaksu vai arī noslēgts vienošanās līgums ar Valsts Ieņēmumu dienestu

Atbalsts būs vienreizējs fiksēts maksājums par sporta centra iekštelpu kopējo platību, kompensējot 25 eiro/m2, kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot apgrozījuma krituma apmēru. Piešķiramā atbalsta apmērs vienam uzņēmumam un ar to saistīto personu grupai nevarēs pārsniegt 1 800 000 eiro.

Paredzēts, ka atbalstam varētu pieteikties 109 komersanti ar aptuveno kopējo iekštelpu platību 320 000 m2.

Pieteikums atbalsta saņemšanai komersantiem elektroniski būs jāiesniedz LIAA līdz 2021. gada 31. maijam. Par pieteikumu pieņemšanas uzsākšanu LIAA informēs pēc MK noteikumu saskaņošanas ar Eiropas Komisiju un to spēkā stāšanās. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu LIAA pieņems līdz 2021.gada 30. septembrim.

Vairāk par apstiprinātajiem MK noteikumiem “Atbalsta Covid-19 krīzes skartajiem sporta centriem noteikumi” šeit.

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

Raksts pārpublicēts no EM mājas lapas: https://www.em.gov.lv/lv/ilgstosa-dikstave-esosie-sporta-centri-vares-sanemt-kompensaciju-par-apgrozijuma-kritumu