Engures osta ir mājvieta vienai no senākajām regatēm Latvijā – Roņu pirts regatei –, ko organizē Engures Jahtklubs. Tā kā ostā ir veikti padziļināšanas darbi, tad Engure ir kļuvusi par ērtu pieturvietu, burājot gar Rīgas līča Kurzemes piekrasti. Engures ostas teritorijā būvē augstākas klases katamarānus.

Igaunijas – Latvijas programmas projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” ietvaros Engures ostas pārvalde ir modernizējusi navigācijas zīmes, ir izbūvēts slips  un nostiprināta krasta līnija, veikti ostas padziļināšanas darbi, uzstādītas peldošās piestātnes ar ūdens un elektrības pieslēgumiem un glābšanas stendiem, uzbūvēta servisa ēka, iegādāta notekūdeņu un tualetes ūdeņu atsūknēšanas iekārta un uzstādīts drošības aprīkojums pie piestātnēm.

Informācija par jahtu ostās Latvijā un Igaunijā pieejama www.eastbaltic.eu, turpat pieejams arī Jahtu ostu katalogs 2020.

Saite uz Jahtu ostu katalogu 2020

Video atspoguļo autora viedokli, un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja: projekta vadītājas asistente Samanta Struža