Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var saņemt šādus bezmaksas pakalpojumus:

 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – bērniem līdz 18 g.v. un viņu vecākiem;
 • Pakalpojumu “Atelpas brīdis” – bērna līdz 17.g.v.(ieskaitot)  īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja;
 • Aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4 g.v (ieskaitot)  aprūpei un uzraudzībai līdz 50h nedēļā bērna dzīvesvietā.
 • SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI– bērniem līdz 18 g.v. un viņu vecākiem

NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai:

 • Bērnam ir noteikta invaliditāte.
 • Bērnam veikta bezmaksas individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plāna izstrāde (pieteikšanās līdz 2017.gada janvāra beigām).

NODERĪGI:

 • Bezmaksas individuālo vajadzību izvērtēšanai jāpiesakās pašvaldības sociālajā dienestā.
 • Atbilstoši individuālo vajadzību izvērtēšanā iegūtajai informācijai tiek izstrādāts  bērnam atbalsta plāns ar rekomendētiem pakalpojumiem.
 • Projekts “ Kurzeme visiem”  apmaksā noteiktu skaitu plānā rekomendēto pakalpojumu:
 • bērniem– četrus no plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes (kopā 40 reizes);
 • vecākiem– divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās (kopā 20 reizes).

PAKALPOJUMS “ATELPAS BRĪDIS” – bērna līdz 17.g.v.(ieskaitot)  īslaicīga aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja
NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai:

 • Bērnam ir noteikta invaliditāte.
 • VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ.
 • Pakalpojumu var saņemt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes.

NODERĪGI:

 • Pakalpojums pieejams līdz 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā) ar iespēju izvēlēties, vai pakalpojumu saņemt tikai dienas laikā, tikai nakts laikā (no 20:00 – 8:00) vai visu diennakti.
 • Pakalpojums ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
 • Pakalpojumu pieprasot nav jāsniedz informācija par iemesliem, kāpēc tas nepieciešams.
 • Pakalpojumu piesaka pašvaldības sociālajā dienestā.

APRŪPES PAKALPOJUMS – bērna līdz 4 g.v (ieskaitot)  aprūpe un uzraudzība līdz 50h nedēļā bērna dzīvesvietā
NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai:

 • Bērnam ir noteikta invaliditāte.
 • VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ.
 • Būs jāiesniedz dokumenti, kas apliecina vecāku aizņemtību noteiktu stundu skaitu nedēļā (darba, mācību, sociālās rehabilitācijas dēļ).
 • Būs jāsniedz informācija par vienreizēju pasākumu un saturīga brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo laiku (līdz 10h nedēļā).

NODERĪGI:

 • Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.
 • Bērna ēdināšana netiek nodrošināta.
 • Pakalpojumu piesaka pašvaldības sociālajā dienestā.

Plašāku informāciju par pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību var saņemt pašvaldību sociālajos dienestos visā Kurzemē.