Veicinot saimniecību attīstību, gados jaunie lauksaimnieki no 9. augusta līdz 9. septembrim var pieteikties atbalstam saimniecību dibināšanai vai esošo saimniecību pārņemšanai.

Nosacījumi atbalsta saņemšanai:
1) atbalsta pretendents nav vecāks par 40 gadiem,
2) pirmo reizi dibina, pārņem vai manto saimniecību kā īpašnieks,
3) nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā (LAD),
4) iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vismaz 320 stundu apjomā (var apgūt 36 mēnešu laikā),
5) gada apgrozījums vai saimniecības ekonomiskais lielums (ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā) ir vismaz 15 000 eiro, un tas nevar pārsniegt 70 000 eiro,
6) atbalsta pretendents izstrādā biznesa plānu, kuru sagatavo vismaz trim gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2024. gada 31. decembrim. Biznesa plānā jāparedz noteikti mērķi, lai sasniegtu apgrozījuma vai saimniecības ekonomiskā lieluma palielinājumu vismaz par 20 procentiem.
Atbalsta apjoms biznesa plāna īstenošanai ir 40 000 eiro, nav nepieciešams līdzfinansējums.

Informācijas avots: www.lad.gov.lv