Projektā Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) iznākusi jau 5. ziņu lapa. Tajā šoreiz ne tikai GRASS projekta aktualitātes, bet arī citi interesanti jaunumi, piemēram, aļģu veģetārā burgera recepte.  Ziņu lapa iznāk reizi pusgadā, to sagatavo SUBMARINER sadarbības tīkls un ziņu lapas mērķis ir informēt par jaunumiem un aktualitātēm jūras bioekonomikā (Blue Bioeconomy).

Jau šobrīd zināms, ka plānotā GRASS projekta konference, kas bija paredzēta 2020.gada jūnijā Berlīnē, tiks pārcelta uz šī gada rudeni vai 2021.gada pavasari.

Šajā ziņu lapā varat izlasīt arī par to, ka aļģu audzēšanai un ieguvei piemērotas teritorijas ir iekļautas Igaunijas jūras plānojumā, kā arī iegūt saites uz vairākiem ar aļģu izmantošanu saistītiem pētījumiem un ziņojumiem.

Šīs un arī nākamās projekta ziņu lapas tiks publicētas arī Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā, GRASS projekta sadaļā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/grass/, kā arī projekta mājas lapā: https://www.submariner-network.eu/grass

Īsi par projektu:

Projekts “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona Transnacionālā sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.01.2019. – 30.06.2021. Kopējais projekta budžets ir  € 1,946,057.80, no kura ERAF līdzfinansējums ir  € 1,544,995.39 (79.39%).

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā: https://www.submariner-network.eu/grass

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā www.balticgrass.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore