Grobiņas novada dome 2019.gada 28.martā apstiprinājusi  jaunu Attīstības programmu 2019.-2025.gadam, kuras  izstrāde tika uzsākta 2017.gada nogalē.

Attīstības programma ir Grobiņas novada attīstības plānošanas dokuments septiņu gadu periodam, kurā noteiktas nozīmīgākās aktivitātes un pasākumi, kas īstenojami šajā laika periodā, kā arī nepieciešamās investīcijas to sasniegšanai.

Grobiņas novada vīzija līdz 2030.gadam noteikta:

INTERESI ROSINOŠS, AKTĪVS UN UNIKĀLS NOVADS, KURĀ LIELISKI SADZĪVO PAGĀTNES VĒRTĪBAS, TAGADNES ROSĪBA UN NĀKOTNES SAPŅI!

Vīzijas īstenošanai kā sasniedzamie  mērķi izvirzīti:

  • Grobiņas novads ir atpazīstams, aktīvs, interesi rosinošs un atvērts novads Dienvidkurzemē, kas izceļas ar īpašo vēstures elpu, kas ļauj to atpazīt visā plašajā pasaulē. Novads pamatoti lepojas un saglabā vikingu laika liecības, kas iekļautas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.
  • Grobiņas novads ir atpazīstama latviska oāze, kas saglabā tikai latviešiem raksturīgās Bārtas apkaimes etnogrāfiskās tradīcijas.
  • Grobiņas novads pamatoti lepojas ar savām bagātīgajām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, kas ir apzinātas, sakoptas un ilgtspējīgi apsaimniekotas.
  • Grobiņas novads aktīvi darbojas kā sadarbības partneris starp valsti un indivīdu, piedāvā kvalitatīvus pakalpojumus, drošu vidi un daudzveidīgas iespējas ikvienam novada iedzīvotājam, uzņēmējam un viesim, lai sekmētu sabiedrības attīstību, izaugsmi, drošību un nodrošinātu augstu dzīves kvalitāti un harmoniju.
  • Grobiņas novadā ir sakārtota dzīves vide, plašs, vajadzībām piemērots izglītības, kultūras un sporta piedāvājums. Ar saviem sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajām iespējām novads spēj piesaistīt jauno paaudzi un celt sabiedrības pašapziņu.
  • Grobiņas novadā ir kvalificēts un aktīvs darbaspēks. Novads nodrošina kvalitatīvu dzīves un darba vides teritoriju.
  • Grobiņas novads ir ar labu infrastruktūru, attīstītu, daudzveidīgu uzņēmējdarbību un ērtu pieeju tirgiem.
  • Grobiņas novads ir mājvieta lielām un laimīgām ģimenēm.
  • Grobiņas novads ir teritorija, kurā dzīvo sabiedrībai un sadarbībai atvērti cilvēki, kuriem ir iespēja pilnveidoties, lai celtu savu dzīves kvalitāti un saglabātu savu un novada identitāti.
  • Grobiņas novads ir konkurētspējīgs, attīstīts, uz inovācijām orientēts, apkārtējo vidi saudzējošs, kas piedāvā attīstītu un kvalitatīvu infrastruktūru, ražošanas iespējas un izglītotu sabiedrību ikvienam.

Vairāk par jauno Attīstības programmu lasiet Grobiņas novada mājas lapā!