Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošana.

Noteikumi paredz, ka līdz 5 tūkstošiem eiro lielu līdzfinansējumu varēs saņemt tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru projektā ietilps tikai vienai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai pieguloša zemes gabala labiekārtošana, bet uz līdzfinansējumu līdz 12 tūkstošiem eiro varēs pretendēt projekti, kuros būs apvienota divu un vairāk daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtējās teritorijas labiekārtošana.

Ar noteikumiem, kuros skaidrots kādā kārtībā var pretendēt uz šo līdzfinansējumu, var iepazīties: http://grobina.lv/images/stories/Dokumenti/Bildes_rakstiem/2019/0829/SN_nr_20_2017.pdf

Šogad jau otrā projektu pieteikumu kārta noteikta no 2019.gada 28. augusta līdz 30. septembrim.

Projekta pieteikumu iespējams iesniegt:

  • personīgi Grobiņas novada Domē, Lielā ielā 76, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV-3430;
  • nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā uz adresi Lielā ielā 76, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV-3430;
  • elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi projekti@grobinasnovads.lv.

Līdzfinansējuma konkurss izsludināts ar mērķi mudināt iedzīvotājus līdzdarboties savu mājokļu apkārtējās vides sakārtošanā un dzīves uzlabošanā.

Informācijas avots: www.grobina.lv