LLI-447 “Izzini Baltus”

Oktobra sākumā “Izzini Baltus” projekta partneri devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Stavangeru (Norvēģiju), lai iepazītu Eiropas kultūras ceļu “Vikingu ceļš”. Trīs dienu vizītes laikā tikāmies gan ar pašas Vikingu kultūras ceļa asociācijas “Destination Vikings” pārstāvjiem, gan arī Rogalandes pašvaldības un Arheoloģijas muzeja pārstāvjiem, apmeklējām tuvākos Vikingu ceļa objektus un diskutējām par kultūras ceļa administrēšanas un attīstības jautājumiem.

Vizīti sākām ar Rogalandes novada administrācijas apmeklējumu, kuras pārstāvji iepazīstināja ar kultūras mantojuma administrēšanu novadā. Vikingu ēra ir būtiska Norvēģu kultūras mantojuma daļa, tādēļ Vikingu ceļa objekti ieņem nozīmīgu lomu gan pašas pašvaldības, gan visas valsts mērogā. Šobrīd būtiska uzmanība tiek pievērsta arī šo objektu pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti, pakāpeniski atlasot un attīstot objektus, kur ir iespējams rast efektīvus pieejamības risinājumus, izlīdzinot pieejasm celiņus un veicot citus infrastruktūras labiekārtojumus. Apmeklējām arī Arheoloģijas muzeju, kura vadītājs ir arī Vikingu ceļa asociācijas vadītājs un stāstīja ne tikai par Vikingu ēras muzeja ekspozīziju, bet prakstiskiem, ar asociācijas darba organizēšanu saistītiem jautājumiem. Pirmās dienas noslēgumā apmeklējām arī dažus Vikingu ceļa objektus netālu no pilsētas – trīs iespaidīgos 10m garos zobenus, kas iecirsti klintī un simbolizē mieru, vienotību un brīvību, kā arī senlaicīgo saieta vietu, kur savulaik lemta taisnīga tiesa, kā arī vēsturisko Dzelzs laikmeta apmetni, kas daļēji saglabājusies līdz mūsdienām un šobrīd ir rekonstruēta, lai sniegtu priekšstatu apmeklētājiem par senču sadzīvi Dzelzs laikmetā.

Otrajā pieredzes apmaiņas dienā devāmies uz blakus esošo Avaldsnes salu, kur ierīkots senlaicīgais Vikingu ciems, Vikingu vēstures muzejs, kā arī atrodamas daudzas citas vēsturiski nozīmīgas ar Vikingu dzīvesvietu un dzīvesveidu saistītas vēstures liecības. Vikingu ciematā mūs sagaidīja skolēnu grupa, kas izglītības mācību programmas ietvaros pavada 2 dienas ciematā, bez mobilajiem tālruņiem, ietērpti senlaiku drānās un darot seno vikingu ikdienas darbus – stāvot sardzē pie ieejas, gatavojot tradicionālos ēdienus, iemēģinot roku kalšanā un kopjot mājlopus! Patiess prieks bija vērot, ar kādu aizrautību bērni iejūtas vikingu ādā! Arī paši projekta partneri ar prieku ietērpās vikingu tērpos un baudīja muzeja piedāvātās ekspozīcijas.

Vizītes noslēdzošajā, trešajā pieredzes apmaiņas dienā devāmies uz dienvidiem no pilsētas – uz Solu, Egersundi un Sognalstrandi. Solā apmeklējām vecās akmens baznīcas drupas, kas saglabājušās no 1100-tajiem gadiem. Baznīca darbojās līdz pat 1842.gadam, pēc tam tika divreiz nopostīta un šobrīd esošā tika uzcelta 1995.gadā no tiem pašiem vecās baznīcas akmeņiem un atspoguļo 900 arhitektūras mantojuma gadus. Sevišķi saistoša bija Sognalstrandes pilsētiņa, kuras arhitektūra saglabājusies no 1700-gadiem, pateicoties tam, ka šī ostas pilsēta gadu laikā kļuva arvien mazāk un mazāk apdzīvota, jo blakus atradās fjords ar lielāku ostu un dziļumu – samazinājās ienākošo kuģu daudzums un tirdzniecība. Taču tas ļāva saglabāt šīs vietas unikālo arhitektūras mantojumu. Arī mūsdienās vēsturiskajā pilsētas daļā piekrastē dzīvo vien 40 iedzīvotāji, taču vieta ir iecienīta tūristu vidū, kas brauc izbaudīt šīs vietas kultūrvēsturisko mantojumu.

Pieredzes apmaiņas vizīte īstenota ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
Izzini Baltus projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv