Š.g. 4-5.jūnijā Rojā, atpūtas un sporta kompleksā “Dzintarkrasts” Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Dabai laba tūrisma biedrība” organizēja divu dienu semināru-nometni bērniem, jauniešiem un brīvprātīgajiem “Par drošu jūru”.

Pasākuma mērķis bija informēt dalībniekus par Baltijas jūras ekosistēmu un bioloģisko daudzveidību, piekrastē iespējamajiem apdraudējumiem videi, katastrofu pārvaldīšanas organizēšanu, kā arī iesaistīt jauniešus un citus brīvprātīgos, kas dzīvo Baltijas jūras piekrastē, vides katastrofu un citu ārkārtas situāciju izraisītu seku likvidēšanas pasākumos.

Pasākumā kopā piedalījās kopā vairāk kā 120 dalībnieki – piekrastes ekoskolu skolēni un pedagogi, Kurzemes reģiona vides gidi un tūrisma nozares pārstāvji, kā arī piekrastē dzīvojoši jaunieši un iedzīvotāji, kam rūp jūras ekosistēma un drošība. Pasākumā piedalījās arī 30 skolēni un 3 pedagogi no Igaunijas, kas aktīvi līdzdarbojas Pērnavas dabas skolā.

4.jūnijā notika dažādas interaktīvas teorētiskās lekcijas par tādām tēmām kā civilās aizsardzības organizāciju valstī, piekrastes teritorijā iespējamie apdraudējumi, sekas, katastrofu pārvaldīšanas organizācija, kuģošanas negadījumu risku izvērtējums un jūras piesārņojuma seku likvidācijas organizācija. Prezentācijas sniedza Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Krasta apsardzes dienesta, Latvijas Hidroekoloģijas institūta un biedrības “Vides risinājumu institūts” pārstāvji. Pēcpusdienā dalībnieki apmeklēja arī Rojas atkritumu šķirošanas staciju un apskatīja Rojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kur uzzināja atbildes uz dažādiem praktiskiem jautājumiem par pareizu atkritumu šķirošanu, nodošanu, ūdens kvalitāti utml. Pēc praktiskajiem apmeklējumiem dalībnieki veica apmēram 2km garu maršrutu gar jūras krastu Žocenē, kur savāca vairāk kā 10 maisus ar jūras krastā atrastajiem atkritumiem un, atgriežoties nometnē, mēģināja tos pareizi sašķirot. Noslēgumā dalībnieku mēroja vairāk kā 4km distanci gar jūras krastu Kolkasragā, izejot arī Kolkas priežu taku, pārgājienā laikā savācot dabīgos jūras krastā atrodamos materiālus (kokus, zarus, akmentiņus utml.) instalāciju izveidei.

Savukārt 5.jūnijā no iepriekšējā dienā salasītajiem atkritumiem un dabīgajiem materiāliem dalībnieki veidoja instalācijas, kas pēc pasākuma būs apskatāmas Rojas Tūrisma informācijas centrā, Rojas Jūras zvejniecības muzejā un Mērsraga Tūrisma informācijas centrā. Kā arī apmeklēja Rojas ostu, kur tikās ar ostas kapteini Gunāru Reinholdu, kas dalībniekiem sniedza informāciju par obligāto drošības pasākumu ievērošanu, izejot jūrā. Notika arī aizraujoša sesija ar mikroskopiem, analizējot jūrā sastopamo floru un faunu. Noslēgumā dalībnieki strādāja pie informatīvo plakātu sagatavošanas par tēmu “Droša jūra”, izmantojot nometnē iegūtās zināšanas par to, kas tad ir droša jūra, un saņēma balvas dažādās nominācijās – kā aktīvākie jūras dzelmes pazinēji, drosmīgākie jūras dzelmes pazinēji, drošas jūras eksperti un grupu komandu kapteiņi.

Pasākuma prezentācijas:

 

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta koordinatore
Elza Ozoliņa
Tālrunis: 26043231, elza.ozolina@kurzemesregions.lv