Biedrība “Talsu rajona partnerība” ir izsludinājusi LEADER projektu konkursa kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. Projektu pieteikumus var iesniegt no 15.maija līdz 15.jūnijam  Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Atbalstu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecībai, savas produkcijas tirdzniecības vietu izveidei vai labiekārtošanai, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām – sabiedrības informēšanas un atpazīstamības veidošanai, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību izmaksām.

Ja plānots uzsākt vai attīstīt nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību  vai lauksaimnieciskās produkcijas pārstrādi, tad projekts jāiesniedz rīcībā ELFLA 1 ““Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”.

Ja plānots attīstīt vai uzsākt uzņēmējdarbību tūrisma nozarē, tad projekts jāiesniedz rīcībā ELFLA 2 “Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”.

Tuvāka informācija pieejama zvanot mob. tālr. 22328884 administratīvā vadītāja L.Pļaviņa vai rakstot e-pastā: talsu.partneriba@inbox.lv, biedrības mājas lapā www.talsupartneriba.lv.