Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001

Aicinām Pašvaldību speciālistus, kuri saistīti ar jaunatnes lietu vadību, un attīstības plānotāji, paplašināt savas zināšanas, piedaloties  divās apmācībās – par argumentāciju un kritisko domāšanu, kā arī par lēmumu pieņemšanas procesiem valstī un iespējām tos ietekmēt pašvaldībā, Saeimā, Ministru Kabinetā un citviet. Īstenojot projektu “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” (projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001), vadošais partneris Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Kurzemes plānošanas reģions rīko apmācības, kas notiks:
  • 16. maijā “Argumentācija un kritiskā domāšana”, Tukumā, Ledus halles konferenču zālē, Stadiona ielā 3;
Apmācību darba kārtība
  • 30. maijā “Lēmumu pieņemšanas process valstī un iespējas tos ietekmēt pašvaldībā, Saeimā, MK un citviet”, Saldū, bibliotēkas konferenču zālē, Tūristu ielā 3.
Aicinām pašvaldību speciālistus pieteikties vienai vai abām apmācībām, aizpildot reģistrācijas anketu līdz šī gada 13.maijam:
Reģistrācija apmācībām
Apmācības vadīs Latvijas Pilsoniskās alianses ekspertes Kristīne Zonberga un Līna Austra Putāne. Plānotais apmācību ilgums no plkst. 11.00 līdz 15.00.
Apmācības notiek Kurzemes plānošanas reģions Eiropas Savienības Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Projektu īsteno VARAM sadarbībā ar visiem plānošanas reģioniem un tā mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:

Zane Gaile
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta eksperte
mob.+371 29206098
zane.gaile@kurzemesregions.lv