No 24. līdz 27. maijam Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības reģionālajai koordinatorei Agnesei Matvejevai bija iespēja piedalīties Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības (LPIA) koordinētā Erasmus + Stratēģiskās partnerības projekta “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību” (MSAE) klātienes pasākumā Tallinā, kur visus projekta dalībniekus, Prometeo, kas ir pieaugušo izglītībā iesaistīta apvienība Itālijā, Lietuvas Pieaugušo Izglītības Apvienību (LAAE) un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības pārstāvjus uzņēma Igaunijas Pieaugušo Izglītības Apvienība (ANDRAS). Tāpat kā iepriekš, kad projektā notika tiešsaistes aktivitātes, arī šoreiz, pēc ilgāka laika tiekoties klātienē, galvenā uzmanība tika pievērsta vietējai pārvaldei un pašvaldībām pielāgotiem un adaptētiem pasākumiem un aktivitātēm pieaugušo izglītības organizēšanā un atbalstīšanā.

Pasākuma laikā iepazināmies gan ar ANDRAS darbības pamatprincipiem pieaugušo izglītības jomā, gan visu pārējo projekta partnervalstu praksi šajā jomā. Klātienes tikšanās laikā bija iespēja apmeklēt reģiona labākās vietējās administrācijas, vietējos pieaugušo izglītības centrus un tikties ar  neformālās pieaugušo izglītības sniedzējiem.

Uzklausījām Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrijas Pieaugušo izglītības politikas jomas galvenās ekspertes Ena Drenkhan stāstīto par vispārējo situāciju pieaugušo izglītībā Igaunijā,  par dažādām aktivitātēm un organizatorisko struktūru valstī šajā jomā, kā arī varējām rast atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem par pieaugušo izglītību diskusijas laikā. Iepazinām Tallinas Tautas augstskolas pieredzi pieaugušo izglītības organizēšanā un koordinēšanā, tiekoties un diskutējot ar direktori Hannelore Juhtsalu par to kā Tallinas pilsētas pašvaldība atbalsta neformālo izglītību pieaugušajiem.  Viesojoties Haapsalu Profesionālās izglītības un apmācību centrā bija iespēja tikties ar centra vadītāju un pieaugušo izglītības koordinatori Ingrit Kera un ārējo sakaru un starptautisko projektu koordinatori Heli Heimo, iepazīties ar centra darbības principiem, piedāvātajām iespējām pieaugušo izglītības jomā un modernajām mācību telpām un materiāltehnisko bāzi.  Tiekoties ar Haapsalu pilsētas un Lääne-Nigula pašvaldības pārstāvjiem, uzklausījām viņu stāstījumu par pašvaldības pieredzi un sadarbības veidiem pieaugušo izglītības atbalstīšanā Lēnemā. Diskutējot, guvām priekšstatu par vietējo ciemu kopienu aktivitātēm un nevalstisko organizāciju darbību pieaugušo izglītības organizēšanā un koordinēšanā.

Šī projekta galvenais mērķis ir, apkopojot un analizējot partnervalstu esošo situāciju pieaugušo izglītības jomā, diskutējot un apmainoties ar labās prakses piemēriem starptautiskā līmenī, paaugstināt pieaugušo izglītotāju zināšanas un prasmes lobēt pieaugušo izglītību vietējās pašvaldībās, kā arī veicināt vietējo pašvaldību, uzņēmēju un darba ņēmēju aktivitātes. Projektā plānots izstrādāt rokasgrāmatu, kur varēs iepazīties ar pieaugušo izglītības pašreizējās situācijas analīzi projekta partnervalstīs, kur būs apkopoti partnervalstu labas prakses piemēri pašvaldības atbalstam pieaugušo izglītībai, kā arī tiks apkopoti pētījuma dati par nepieciešamajām IT prasmēm projekta partnervalstu pašvaldībās dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Apmācībās un diskusijās ar ekspertiem un rezultātu realizācijā iesaistītajiem cilvēkiem, tiks izstrādāti ieteikumi materiālu izplatīšanā un projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā.

Tā kā pieaugušo izglītības jautājumi ir aktuāli arī Kurzemē, nepārtraukti ir nepieciešams papildināt zināšanas un gūt jaunu pieredzi šajā jomā, lai tālāk nodotu reģiona pieaugušo izglītības pašvaldību koordinatoriem, izglītotājiem un citiem šīs jomas entuziastiem. Veiksmīgākai pieaugušo izglītības jomas koordinēšanai un attīstībai augustā plānots informatīvs un iedvesmojošs seminārs Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem par šajā projektā gūtajām vērtīgajām atziņām, par atklātajām metodēm kā iesaistīt un motivēt pašvaldības, vietējās pārvaldes, lai veicinātu savas aktivitātes pieaugušajiem un/vai mazkvalificētiem darbiniekiem vai bezdarbniekiem.

Paldies par iespēju gūt jaunu pieredzi LPIA un uz tikšanos augustā!

Agnese Matvejeva

Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības reģionālā koordinatore

Plašāk par projektu: https://epale.ec.europa.eu/en/node/167923