Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumā “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.

Šī būs ceturtā  projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 4,2 miljoni eiro.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Plašākā informācija par atbalsta pasākuma nosacījumiem, iesnieguma veidlapa un cita informācija  pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var darīt personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs un LAD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē. Tālrunis klientiem 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/iespeja-pieteikties-atbalstam-inovaciju-un-jaunu-produktu-izstradei-lauksaimnieciba-957