Kurzemes plānošanas reģions
aicina darbā

TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOTĀJU / PLĀNOŠANAS NODAĻAS VADĪTĀJU

 
 
Galvenie amata pienākumi:
 • Koordinēt Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020.gadam ieviešanu un uzraudzību;
 • Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas un koordinēšana, t.sk. datu bāzes uzturēšana, konsultāciju un informācijas sniegšana, atzinumu sagatavošana;
Sadarbība ar pašvaldībām un valsts pārvaldes institūcijām reģionālās attīstības jautājumos;
 • Pārstāvēt Kurzemes plānošanas reģiona un pašvaldību viedokli un intereses ar plānošanu saistītās darba grupās;
 • Iesaistīties nacionāla mēroga plānošanas dokumentu izstrādē;
 • Identificēt un iniciēt ar telpisko plānošanu saistītus projektus un līdzdarboties projektu ideju izstrādē un pieteikumu sagatavošanā;
 • Plānot, organizēt un vadīt Kurzemes plānošanas reģiona plānošanas nodaļas darbu un atbildēt par savlaicīgu un kvalitatīvu uzdevumu izpildi.
Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:
 • augstākā izglītība telpiskās attīstības plānošanā, ģeogrāfijā, reģionālā attīstībā vai radniecīgā nozarē (var būt pēdējā kursa students);
 • izpratne par plānošanas sistēmu un aktualitātēm telpiskajā plānošanā Latvijā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī starptautisko kontekstu;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pieredze starptautisku projektu ieviešanā tiks uzskatīta par  priekšrocību;
 • zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar ARCGis programmatūru tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
Pamata darba vieta: 
Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa, KULDĪGA, Pilsētas laukums 3, 2.stāvs.

Slodze: pilna laika
 
Pieteikšanās: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 16.maijam

Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:

 • personīgi Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3 vai Rīgā, Eksporta iela 12-212;
 • pa pastu Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3 vai Rīgā, Eksporta iela 12-212;
 • uz e-pastu: planosana@kurzemesregions.lv  
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Lieni Stikāni   tel.26441064