Saite uz fotogrāfiju akcijas mājas lapu, kur varat pievienot savas fotogrāfijas

Vairāk par fotogrāfiju akciju “Mana unikālā Latvijas ainava”

Fotogrāfiju akcija “Mana unikālā Latvijas ainava” norisināsies 4 kārtās. Pirmā no tām – “Mana unikālā rudens ainava”. Jebkurš interesants tiek aicināts iesūtīt šogad ar fotoaparātu vai telefonu uzņemtu (laika posmā no 1. septembra līdz 30. novembrim) ainavas fotogrāfiju un, izmantojot šo formu, to pievienot kopējai Latvijas unikālo ainavu kolekcijai.
Iesniedzot (augšupielādējot) fotogrāfijas jānorāda:

  • Ainavas atrašanās vietu (aptuvenās koordinātes, vietas nosaukumu);
  • Trīs līdz piecus atslēgas vārdus/raksturvārdus par šo ainavu;
  • Fotogrāfiju autoru (norādot, vai piekrītat, ka tas parādās publiski).

Maksimālais fotogrāfiju skaits vienā iesniegšanas reizē ir 5 fotogrāfijas.

Aktivitātes mērķis ir stiprināt ainavas vērtības apzināšanos sabiedrībā un dot iespēju piedalīties Latvijas digitālā ainavu atlanta veidošanā. Otrā akcijas kārta norisināsies ziemā (2022. gada janvāris-februāris), trešā kārta pavasarī (aprīlis-maijs) un noslēdzošā – ceturtā kārta – 2022. gada vasarā (jūlijs-augusts).

Piedaloties aktivitātē dalībnieks apstiprina, ka iesniegtā fotogrāfija vēlāk var tikt izmantota Latvijas ainavu digitālajā atlantā.

Visu līdz šim iesniegto ainavu fotogrāfiju kolekcija un to atrašanās vietas kartē pieejama šeit.

Saite uz jau iesūtītajām fotogrāfijām

LandLat4Pol projekts: Valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” projekta Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002 “Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi (LandLat4Pol)”