Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi mācību programmu pieteikšanu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtajai kārtai, kuru plānots izsludināt šī gada maijā. Izglītības institūcijas līdz 2019. gada 12. aprīlim var pieteikt mācību programmas 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Pirmo reizi projekta laikā ir iespēja pieteikt mācību programmas arī mūžizglītības kompetencēs. To vidū ir tādas kompetences kā valodas, digitālās, uzņēmējdarbības un ilgtspējas kompetence, matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetence, kultūras izpratne un izpausme, personīgā, sociālā un mācīšanās kompetence, kā arī integrētās kompetences.

Mūžizglītības kompetenču programmas var īstenot arī vispārējās izglītības iestādes, kuras līdz šim projektā netika iesaistījušās.  Tā ir laba iespēja īpaši mazajām lauku pašvaldībām, lai nodrošinātu iedzīvotājiem mācības dzīves vietas tuvumā.

Plašāka informācija par atlases nosacījumiem un mācību vajadzībām, kā arī cita noderīga informācija pieejama VIAA tīmekļvietnē un informatīvajos semināros izglītības iestādēm, kas notiks 7. un 8. martā.

Lai sniegtu atbalstu savām izglītības iestādēm, Kurzemes plānošanas reģions 22.martā organizē semināru par kvalitātes prasībām mūžizglītības programmām un piedāvājuma sagatavošanu. Darba kārtība un norises vieta tiks izziņota vēlāk.

Raksts un foto pārpublicēti no ziņas VIAA mājas lapā: http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/jaunumi/?text_id=40549