Portāla www.latvija.lv ir aktivizēta piekļuve jaunam e-pakalpojuma veidam: e-iesniegums ārzemēs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanā pedagoga reglamentētajā profesijā. Šis ir pirmais e-pakalpojums ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanā Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrija turpina darbu, lai arī citās reglamentētajās profesijās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesu būtu iespējams veikt digitālā vidē.

Iespēja lietot šo e-pakalpojumu ir paredzēta Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu, kā arī Ukrainas pedagogiem, kuri vēlas atzīt savu profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai darbībai Latvijas Republikā pedagoga reglamentētajā profesijā. E-iesniegumu var aizpildīt pedagogi, kuri lieto Latvijas drošo elektronisko parakstu.

E-pakalpojuma veidošanā un testēšanā tika iesaistīti Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas un Akadēmiskā informācijas centra speciālisti.

Plašāk par nepieciešamajiem dokumentiem, pretendentiem izvirzītajām prasībām un citu noderīgu informāciju ārzemēs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pedagoga profesijā meklējiet IZM mājaslapā 

Prasības, nepieciešamie dokumenti u.c. noderīga informācija

Skatīt vairāk

Informācija pārpublicēta no IZM mājas lapas: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/pedagogi-iesniegumu-par-arzemes-iegutas-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanu-var-iesniegt-ari-elektroniski