Aicinām iepazīties ar jaunāko – šajā gadā pēdējo – informatīvo izdevumu – Ziņu lapu Nr.1/2020 un uzzināt vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona aktivitātēm un paveikto laika posmā no šī gada sākuma līdz aprīlim.

Ar iepriekš izdotajiem Kurzemes plānošanas reģiona informatīvajiem izdevumiem iespējams iepazīties reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/