Aicinām iepazīties ar šogad pēdējo informatīvo izdevumu – Ziņu lapu Nr.3/2021 un tuvojošos svētku noskaņās uzzināt vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona aktivitātēm un paveikto laika posmā no šī  gada septembra līdz decembrim.

Kurzemes plānošanas reģionā aktīvi noritējis darbs gan projektu ieviešanas nodaļā, gan sabiedriskā transporta nodaļā, uzņēmējdarbības centrā un, protams, plānošanas jomā. Turpinās Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021. -2027.gadam izstrāde, un tikko ir noslēgusies programmas 2.redakcijas publiskā apspriešana. Tāpat ir aktualizēta Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2020. – 2030. gadam, visaptveroši iekļaujot Tukuma novadu.

Ar iepriekš izdotajiem Kurzemes plānošanas reģiona informatīvajiem izdevumiem iespējams iepazīties reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/